Forum Defence Turk

TÜZGÜ ve TOPLAŞMA YERİ => Benlik, Bodun, Bilim ve Ötesi => : Caner Çetin 02 December 2018, Sunday - 23:02

: Günün Sözü
: Caner Çetin 02 December 2018, Sunday - 23:02
Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, araştırmak, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.

- Mustafa Kemal Atatürk.
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 23 December 2018, Sunday - 21:18
Düşünmemeyi telkin eden his şeytanî vesveseden başka bir şey değildir.

-Maturidi.
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 05 January 2019, Saturday - 23:13
Kaşgarlı Dede'mizin Dîvân'ı aracılığıyla aaç (aç (olmak)) maddesinde örneklemek yoluyla bize aktarmış olduğu bir ata sözü. Yıl 1074.

Bu sözü günümüzde bu hâliyle halen kullanırız.

(http://resimag.com/p1/b0d9d4cfcf1.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 06 January 2019, Sunday - 22:49
(http://resimag.com/p1/9a07435f7e4.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 09 January 2019, Wednesday - 17:01
koşnı (koşmak sözünden, eklemek, katmak, ve sair anlamında olan) / ve, konşı. İkincisi başka bir biçim ve günümüzde bizde (komşı/)komşu olmuştur. böri de bildik börü. tat ise dediğim gibi câhil, töresiz, medenîsiz anlamına gelir ve pekçok kimse için kullanılagelmiştir. Farsı özelinde anlatması bu yüzden. Çünkü hiç de çekememiş bizimkiller.

(http://resimag.com/p1/385a7280f6e.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 11 January 2019, Friday - 09:29
yadag (oku: kimi (başta biz Oğuz) ağızlara göre yadağ) (-> yayağ*) -> yaya. yadag yazıdakı imlâdır.

Bilgi: yayan "instrumental" denen araç kipli biçimdir. Örneğin öğle (öğle) ile öğlen (öğle vaktında) gibi. Çok güçlü bir ektir. Her dilde böylesi kolay kolay bulunmaz. Buna, sabah sözcüğünü örnek alacak olursak, "sabah(ı)nan" dışında (aynı anlamı vermek için) sabahcak ya da sabahleyin de deriz.

Yayanın atı çarık, gücü azık.

Kaşgarlı Dede. 1070ler.

(http://resimag.com/p1/5d66dfb8d67.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 13 January 2019, Sunday - 01:55
Hakkaniyetli ve güzel söz.

İki buğra eğeşir, orta(da) kökeğin yançılır.

yancmak diye Kâmûs'da da geçer. Kiminiz mutlâka âile büyüklerinizden işitmişsinizdir.

(http://resimag.com/p1/5762cec125f.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 24 January 2019, Thursday - 18:45
Yoğurkanda artuk adak kösülse üşiyür.

Yoğurgandan artık ayak uzatılsa üşür.

=> Ayağını yorgana göre uzat; ata sözü.

Dîvân'dan (1074).

(http://resimag.com/p1/604a01a799c.jpeg)
: Ynt: Günün Sözü
: Caner Çetin 25 January 2019, Friday - 18:45
(http://resimag.com/p1/665fab1cd53.jpeg)