Forum Defence Turk

TÜZGÜ ve TOPLAŞMA YERİ => Benlik, Bodun, Bilim ve Ötesi => : Caner Çetin 29 September 2018, Saturday - 02:23

: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 29 September 2018, Saturday - 02:23
Endonezya'da olanlar ve Söyleşme'de değinmemiz üzerine bakıverdiğim bir bilgilik. Birkaç gün önce denk gelmiş, daha bakamamış idim. Şimdi biraz daha anlamlı oluverdi.

*

geologist/geologer: Yer bilimci. (Boşuna dil bilimci vb. demiyoruz.)
geology: Yer bilimi.

geographer: Yer yazıcı/yeryazı bilimci.
geography (yâni coğrafya sözünün geldiği söz): Yer yazısı (bkz. ilgili görüntü, diğeri de ek; hepsi geçen andığım Parigi'nin eserinden)

yitim zonu: Yitim alanı/yitme yeri/yitimlik/yitilmiş/... vb. İlkini aktarıyorsunuz da ikinci söze ne oluyor? ''zon'' nedir Allah aşkına? İşte böyle böyle bu ''zon'' dedikleri zırvanın bölge, alan, bölüm, ve daha ileri gidersek bilinmese de yarga (yarmak'tan) ve daha birçok sözümüze denk gelindiği bilindiği, bildikleri hâlde büs bütün gereksiz ve de hattâ şerefsizce şuursuzca dilimizi böyle kirletip etkisizleştiriyorlar. Arkadaş kompleksin, ayarsızlığın ne? Konuşurken de alan, saha, vb. dediğinize ''zon'' mu diyorsunuz? ''zon''dan bize ne?

Özel ek. canyon: Dilimizde buna ''kısıl'' denir. Orkun bengi taşlarında geçer. Bilge Kağan Karağan Kısıl diye bir tâbî biçimi anlatır ad anar. Bunun k -> h dönüşmesi kaydıyla Hakas ağzında hısım (*kısım) ve benzer şu an hatrıma gelmeyen iki biçimi daha toplam üç biçimi var. biçim sözünü yukarıda ''form, gövde'' gibi anlamda kullandım; kastım doğanın, tâbîatın var olan değişik tâbî biçimleri, yüzleridir. Ova, çukur, dağ, kısıl, vb. gibi.

Bilgi: Bilgilikte sözü edilen yerli, yâni Kızılderililerin sözlü aktarma geleneğinin de ne denli güçlü ve önemli olduğunu da buradan anlayın; daha doğrusu böylesi bir geleneğinin gücünü. Bu, bilgidir. Bir yaşanmışlık vardır geçmişte ve öğretici, görünç, ibret, örnek olmuştur. Bu aktarılmıştır ve sonraki yaşam da ona göre biçimlenmiştir. Sözü edilen zaman aralığı üç asırdır. ''Bize niye sormadınız, biz biliyorduk.'' demişler bilimcilere. Önemlidir. Bizde de öyledir ve domuklar (destan), anlatılar asırları aşıp gelmiştir. Bugün en çok söze, dizeye sâhip olan sözlü domuk bir Türk domuğudur, Manas Destânı. Bir sayan (million) üzerinde dizesi vardır ve bunları bilen, belleğinde tutabilen, anlatan, yırlayan (yır = music, şarkı, türkü vs.), kaylayan (kay, domuk anlatma geleneğinin bir parçasıdır; Altai Kai adlı topluluğun adı buradan gelir, Moğolcası höömii'dir; kimi yerde hömey/kömey diye yazıldığını görürsünüz) insanlar (Kırgız) vardır. Domuk (Manas) üzerine TDK'dan çıkan çalışmalar da vardır.


(https://resmim.net/f/Y5RMP8.jpg)

(https://resmim.net/f/6lb20L.jpg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 29 September 2018, Saturday - 20:04
Kitap (yazı) olmadan bilgi olmaz. Bilgi tutunamaz, uçar gider. Kitap/bilgi ise araştırmanın, sorgulamanın, soruşturmanın, özellikle baş yormanın, tefekkürün ürünüdür. Bilgi ile başa ağırlık gelir, kişi akarır (kültürlenmek). Kişi bildikçe daha çok bilgelik kazanır, yaşamda daha temkinli olmayı, ağır başlı, vakur olmayı öğrenir ve bir duruş kazanır. Bilginin türü çoktur. Yerin (biçimlenmesinin, özünün, katlarının, vs.) bilgisi vardır, bilimi vardır, dilin bilgisi, makinenin bilgisi vardır. Her nesnenin bir yapısı, kurgusu dolayısıyla bilgisi yâni sorumlu, sağlıklı ve bilinçli biçimde yer üstünde var olabilmek için bilinmesi zorunlu olan bilineceği vardır. Kimi bilgi ise özel bir mâhiyettedir; târih gibi. Kişiye kendisini anlatır, kendini buldurur, nereden niçin geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini, kim ve ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, diğerlerinden nasıl ayrı ve özel olduğunu ve neden olması gerektiğini, dünyâdaki konumunu ve vazifesini ona öğretir. Yâni, yaşamına anlamını katar. Bütün bu bilgilerin hepsi gereklidir. Çünkü insan bütün bu varın hepsinden çevrili olduğu gibi insanı insan yapan bilgidir, bilmektir. Bunların getirdiği bilinç ve farkındalıktır, var olmak ve bunun yüklediği sorumluluktur.

İnsan, kendinden olduğu gibi âilesinden, çevresinden, yurdundan, ulusundan, sokaktaki ağaçtan, caddelerin temizliğinden, göllerden, denizlerden, hayvanattan sorumludur. İnsan, kendisini çevreleyen herşeyden sorumludur. Bütün bu bütünlük duyuncu/hissiyatı, bilgi ile, kendini duymak ile gelir. Kendini geliştirmek ise, kendini bilmekle başlar. Kendin bilen gerisini de bilmiş, bilecek demektir.

Kısaca, tüm varlıktan sorumluyuz. Tüm varlıktan sorumlu olduğumuz gibi içinde yaşadığımız bu dünyâda birçok zaman ne yazık ki ''orman kanunları'' geçerlidir. Hakkınızı tanımazlar. Saygı göstermezler. Yalnızca kendilerini düşünürler ve bu uğurda her şeyi de göze alırlar. Aynen, bugün olduğu gibi. Bütün bu sorumluluğun ve yükün altından kalkabilmek için çok okumalı, akarmalı, bilgilenmeliyiz. Kendimizi geliştirmeli ve, gerçekleştirmeliyiz. Bunu yaparkense şunu asla unutmamalıyız: Kendimizi olmadık yerlerde görmeyecek, ancak bundan daha önemli ise kendimizi asla küçük görmeyeceğiz. Sorumlu, davâ sâhibi birer nefer olarak hepimizin içinde büyük bir âlem yattığını, ışık olduğunu bilecek, Mustafa Kemâl Paşa'nın ifâde ettiği gibi ''kendimizin yükselttiği yapıyı hiçbir şeyi koşul koşmadan kollamakta, korumakta ve yüceltmekte, ona azıyla çoğuyla katkı sağlamakta ilk kendimizi vazifeli görecek, asıl yapı taşını bizlerin oluşturduğunu bileceğiz.'' Bizim olanın ayakta kalması için ilk koşulun bu bilincin olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yeri geldiğinde tek bir kişinin dâhi çok şeylere muktedir olduğunu, aslâ ve kat'a unutmayacağız. Mukaddesâtımız için yaşayacak, hafife almayacak, bu uğurda her dâim, durmaksızın çabalayacak, çalışacağız. Yalnızca kendimizi de değil, çevremizi de dönüştürmeye, etkilemeye çalışacağız. En önemlisi ise, bunu yaparken, yapmaya çalışırken bunu buna inanarak yapmamız gerektiğini bilecek, adâlete, nîzâma sım sıkı bağlanarak ve Büyük Türk Milleti'nin bütün karanlıkları boğacak güce sâhip olduğunu, onlar üzerine güneş gibi doğabileceğini ve de doğacağını bilerek, bu inançtan zerre dâhi ödün vermeden ilerleyeceğiz. İçimizdeki yanlışların, bozulmaların, yozlaşmaların dâhi sorumlusunu kendimizi belleyerek daha da özverili çalışacağız. Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, kendimize olan ve binlerce yıllık birikimin getirdiği muhtevâya güvenimizi güvencimizi yitirmeyeceğiz. Geçmişte birçok, bin beter olumsuz kötürüm durumlarda imkânsızların başarıldığını, hiç aklımızdan çıkarmayacağız.

Ya olacağız, ya olacağız. Bundan başka bir parolanın geçerli olmadığını belleyecek, bilecek, başkasını kabûl etmeyeceğiz.

İşbu gereklilik, zorunluluk üzerine başlığı açmış bulunuyoruz. Ehil elden çıkmış olmakla birlikte her türlü kitabın tanıtımının bu başlıkta yapılabileceğini bildirmekle ilk kitap tanıtımı Anadolu'ya ilk gelişimizin (Oğuzlar) ilk yıllarını anlatan bir çalışma üzerine olacak. Aşağıda, yeni gönderide verilecektir.

Ne mutlu Türk'üm diyene.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 29 September 2018, Saturday - 22:17
Kitap, Ordu Üniversitesi'nin bilim üyesi, değerli ustamız İlhan Aslan Bey'e âittir. Çalışma, özellikle ilgili alandaki bir boşluğu doldurmak için kaleme alınmış, amacına da ulaşmış, çok başarılı, çok hacimli olmasa da uz bir çalışma ortaya çıkmıştır. Her ne denli 1071 yılı bizim için belirli anlamda çok şey ifâde etse de bu, Selçük atalarımızın Anadolu'ya girip yerleşmesi târihinden hayli sonraki bir târihtir. Nitekim daha milâdî bin yılının başlarında akıncı atalarımız Anadolu sınırlarını geçmiş, elgin (seyyah) Evliyâ Çelebi'mizin eserinde andığı adla Tozanlı (Kelkit*) havzasına iyice yerleşmiş ve mücâdele etmeye başlamışlardır. Çalışmada işbu devre ışık tutulmakta, bugüne değin anlaşılan o ki pek üzerinde durulmayan bir târihimiz olduğunca aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Kitabı okurken, aynı zamanda, kimi beyliklerin ''ilginç'' durumlarını da okuyacak, devletin, dilimizdeki karşılığıyla törünün (/günümüzde ''töre'') önemini bir kez daha kavrayacaksınız.

Çalışma belirli bölümlere ayrılmıştır. İlk başta altta görüntülerde görebileceğiniz gibi Ulu Selçük dönemi, ardından (ilk) Beylikler dönemi, son olarak Türkiye Selçük dönemi (ve sonunda Tozanlı havzasına hâkim olması) ele alınmış, böylece düzenli bir tüzüm içerisinde olaylar silsilesi verilmeye çalışılmıştır.

Kitabın bir özelliği ise ekler bölümünde haritaların yer almasıdır. Bu durum, kitabı okurken anılan yerlerin teşhisi için çok önemli bir işlev görmektedir. Bu bağlamda çalışmayı tamamlayıcı bir özelliği hâizdir.

Az ama dolu dolu olan bu çalışma, ilgili dönemi ve ötesini anlamak için uz bir başucu eseridir. Çok hacimli olmaması ancak daha çok sürükleyici olmasından ve güzel, akıcı bir dile iye olmasından ötürü de, çok rahat okuyabileceğiniz bir kitaptır. Kitap yenidir, biraç ay önce çıkmıştır.

İlhan ustamıza buradan içten saygı, minettârlığımızı ve şükranımızı ifâde ediyor, ileriki çalışmalarını dört gözle beklediğimizi anmak istiyoruz.

~

*Tozanlı sözü yapısından anlaşıldığı gibi Türkçe bir sözdür. Elgin Çelebi bunu Kelkit havzası için kullanıyor. Sözün anlamını ya da anlamı dışında özel belirli bir şeyi imliyor/anlatıyor ise bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ancak bugün ''ege'' denen söz yad (Yunanca; aslının ''aegis'' gibi bir sözden geldiği söyleniyor, 'dalgalar' demek, günümüz Yunanca ''egeo''/''aigaío'', her iki biçime de denk geldim; gelenekli olarak ise ''archipelago'' sözü kullanılıyormuş; bkz. aş. açıklama) olduğu gibi ''kelkit'' sözü de bizden önceki yerli, Tozanlı bir Anadolu halkın dilinden geldiği kesin görülmektedir. Bu yüzden ben özüm Tozanlı demeyi yeğliyorum. Nitekim bugün, tüm otantik Anadolu halkları yok olmuş, müze olarak yaşamakta, biz ise onların aksine bin art-ık yıldan beri Orta Asya'dan getirdiğimiz gelenekler, bu gelenekler de Doğu Asya/Orta Asya Doğusu çıkışlı/köklü olmakla birlikte, töreler, anlayışlar ile dim dik ayaktayız. Yer adlarının ise ulus bilincinde, millî şuurda çok önemli yerleri vardır. Bu yüzden yer, dağ, su vb. adlarına da gereken önem verilmeli, kaynaklarımız bu konular için özellikle taranmalıdır.

Bilgi: Doğru düzgün başka görüntü yükleme yeri bulamadığımdan, hızlıresim de çalışmadığından resmim.net ağ yüzünü kullanıyorum. Bu meret de düz çekilmiş olmasına karşın çekimleri bazan devirmektedir. Bu elimde olmayan sıkıntılı durumdan dolayı özür diliyorum. Görüntüleri, ben yeni bir çözüm bulana dek, ayrı sekmede açıp değerlendirmelisiniz. Böyle olunca hem boyu uygunlaşıyor, hem de düz hâlde, olduğu/çekildiği gibi gösteriyor.

Görüntülerden sonrasına da bakınız. Adalar Denizi/Adalar Arası konusunca ek olarak geçiyorum.

(https://resmim.net/f/dfNeDu.jpg)

(https://resmim.net/f/rIW3c5.jpg)

(https://resmim.net/f/RtrfIQ.jpg)

(https://resmim.net/f/ggLoRw.jpg)

Ek konuya. İlgili başlıkta (''Adalar Denizi ismi'') ise şöyle denmiş (daha iyi anlaşılsın diye imleme/işâretleme yaptım kimi yerde):

''Adalar Denizi ya da ''takımada'' anlamından gelen Arşipel adı denizin teknotik yapısı neticesinde sahip olduğu çok sayıda adadan gelen tamamen coğrafya kökenli bir isimdir. Yabancı dillerde "Archipelago" olarak geçen adlandırma, "üzerinde pek çok ada bulunan deniz; adalar grubu; takımadalar" anlamındadır.[4]

Ege Deniziyle Türkler ilk olarak 1081 yılında karşılaşmış ve bu denize "Adalar Denizi" ismini vermişlerdir. Bu dönemden sonra Aydın Oğulları ve Osmanlı kaynaklarında bu denizden "Adalar Denizi" şeklinde bahsedilmektedir. Piri Reis'in 1519 yılında tamamladığı kitabı "Kitab-ı Bahriye"de, Piri Reis şu ifadeyi kullanır, "Şunu bilmek gerektir ki, 'Adalar Arası' denen yere "Erso Peloga" derler".[1][4] Bu şekilde denizin Türkçe ve yabancı ismini belirtir. Bir başka Osmanlı yazarı Katip Çelebi de benzer şekilde 1656 yılında yazdığı "Tuhfetü'l-Kibar Fi Esfari'l-Bihar" (Deniz Savaşları Hakkında Büyüklere Armağan) adlı eserinde ''Ege Denizi için Adalar Arası derler'' ifadesini kullanır.[1][4] Avrupa'daki örnekler içinde de Archipelago ismi oldukça yaygındır. Bu ismi tercih eden kimi eserler ve yapımcıları[5]

Natoliae Quae Olim Asia Minor Mova Descripto Abraham Ortelius (1584)
Turcia Turci Cive İmperli, Gerard De Jode (1593)
Carte Particolare dei Archipelago, Sir Robert Dudley (1661)

20.yy örneklerine bakarsak, 1913 yılında Ali Tevfik tarafından tamamlanan Memalik-i Osmaniye'nin Coğrafyası adlı eserde Adalar Denizi adı kullanılmaktadır. Aynı kaynağa göre 1931 yılında Latin harfleriyle basılan ve Mektep Haritaları Mürettibi Muallim Abdülkadir, Kuleli Askeri Lisesi Coğrafya Muallimi kaymakam Mehmet Rüştü ve Kandilli Lisesi Muallimlerinden Hattat Süreyya tarafından hazırlanan "Mükemmel Umumi Atlas"da Ege Denizi, Adalar Denizi adıyla belirtilmiştir.[4] Aynı isim 1938 yılında Faik Sabri Duran'ın yazdığı lise 3. sınıf "Türkiye Coğrafyası" adlı ders kitabında sayfa 70 ve 338'de sunulan haritalarda yer almıştır ve 26. sayfasında da geçmiş Ege bölgesi için ise Garbi Anadolu ifadesi kullanılmıştır. Ancak aynı kitabın farklı bir sayfasında Ege Denizi ifadesi de kullanılmıştır.[1]''

Gösterilen ilgili kaynaklar:

1) Ege Denizinin orijinal adı nedir? Türk Deniz Kuvvetleri (http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/pdf/dergisayi3/c1_s3_bilge_umar.pdf)

4 ile 5 ilgili yeri göstermiyor; 5'te ''Bulunamadı'', 4'te ise başka yere yönlendirme var.

Geçen de dediğim gibi ilgili ad (Adalar Denizi), Sâmî'nin muhteşem eseri Kâmûs'unda da geçmektedir.

(https://resmim.net/f/QhF3iF.jpg)

İlgili yerde verilen Piri Reis'in haritasından bir/ilgili kesit.

(https://resmim.net/f/BptTD3.jpg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 01 October 2018, Monday - 18:47
Bu bilgilikten çok şey öğrenebilinir. Ulu denizin ortasında bir uçak yittiğinde devreye hangi araçlar sokulur, hangi umulmadık düşünmedik vasıtalar ip uçları verebilir, aramaya nasıl neyle başlanır, nasıl arama yapılır ve bu sorulara yanıtlarından öte de doğamızın, içinde yaşadığımız bu gezegenin inanılmaz bir onca ürkütücü yapı ve gücünü görebilir, öğrenebilirsiniz. Kimi yerlerde durup derin düşüncelere daldığım oldu. Bakmanızı salık veriyorum. Çok uzun da değil. Önemli bir çalışma olmuş gerçekten.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 04 October 2018, Thursday - 00:00

Qin/Çin'i kuran, yedi savaşan devleti birleştiren Qin'i/Çin'i (hânedânın kurucusu) anlatan bir bilgilik. Burada, aynı zamanda, Söz-Dil-Millet başlığında değindiğimiz sıkça ''Türk piramitleri'' denen yapıların bir kez daha kime âit olduklarını ve neden bize âit olmadıklarını da görebilirsiniz. Günümüzde bilgilikte dendiği gibi yapıların çok sıkı korunmaları ve yasaklı alan olmaları bu yüzden; atalarına âit. Bundan öte, ilgili yapılar Çin'de. Çin'de derken, tam Çin'de, yâni gerçek Çin'de. Günümüz resmî sınırlı Çin'in tam iç kısmı olan, Çin Seddi'nin kurulu/çekili olduğu o kuzeydeki kırlar ile güneydeki yerleşikli (soyut anlamda), tarıma el verişli bölgeyi ayıran o tâbî sınırdan güneye yâni içeri doğru giden yerde (sed, evet, tam bu kuşağı, bu iki yeri bir birinden tâbî ayıran yere çekilmiştir, tâbî sınırdır). Yerleşik medenîyetin (ejderin, Çin'in) iye olduğu yer. Yâni bizim coğrafyamız olmayan, hiç olmadığımız yer. Bizim coğrafyamız, medenîyet ve çıkış alanımız Sibir'in güneyidir. Biz, ejder karşısında irbişiz (kar leoparı). Bkz.:

Ötüken'de bulunan bir kağan kurganından. Gök ejder Çin'i, boz irbiş bizi anlatır. Bu duvar bedizi, Avrasya'nın en büyük duvar bedizi olan 22 metrelik bedizin bir kısmıdır.

(https://resmim.net/f/UJfhll.jpg)

Bir diğer görüntü.

(https://resmim.net/f/g1ffud.jpg)

Bir diğer açı.

(https://resmim.net/f/EQ8OR9.jpg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 04 October 2018, Thursday - 03:01
Minos, Katarca, Yunan, Roma üzerine savaş ve tâbî âfetler üzerinden kuş bakışı.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 08 October 2018, Monday - 22:54
Gelmiş geçmiş en ulu savaş gemisi Yamato, Çaparka'ya (Japonya, Kaşgarlı'nın verdiği dilimizdeki karşılık) çıkmaya çalışan Moğol gemileri, deniz altı yerine döşenen veri damarları.

Güzel bir bilgilik. Salık veririm.

''Deniz altı damarlar yoksa, nakit para da yok.''

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 11 October 2018, Thursday - 01:04
AK-47 tüfeğinin çalışma esasını gösterir başarılı bir canlandırma. Almanca anlatmalı olsa da canlandırmanın kendisinden anlamak mümkün.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 15 October 2018, Monday - 11:05
Her söylencede, mitte mitolojide bir gerçeklik vardır. Çünkü onları doğuran gerçeklerdir. Sonraları, zamandan geçe geçe dönüşürler, iyice efsânevî olur, sonra efsâneleşirler. Bu bilgilikte kurgu bakımından bilimlilikten birazcık ödün verilip biraz heyecana oynanmış, sürükleyici olmaya çalışılmış olsa da Platon'un anlattığı Atlantis konu edilmekte. Kötü olmadığını düşünüyorum. Özellikle İspanya'daki kimi bulgular düşündürücü. İyi seyirler.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 15 October 2018, Monday - 21:25
Mısır'ın anılmayan, siyahî, 25. hānedanı.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 16 October 2018, Tuesday - 19:59
BM, Yemen'in dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek 8 milyon kişinin kıtlığın eşiğine geldiğini bildirdi.

Kaynak: Stratejik Ortak.

Bu insanların açlıktan kıtlıktan yaprak haşlayıp, bunaltı ve kaşınma yapmasına karşın, yediğini biliyor musunuz?

(http://resimag.com/p1/4d13665a8f.jpeg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 23 October 2018, Tuesday - 00:04
Yoksulluk ve şiddet olaylarıyla sarsılan Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye gitmek için geçen hafta yola çıkan ve sayıları gittikçe artan göçmenler ABD’nin güney sınırına doğru ilerlemeyi sürdürüyor.

Başkan Donald Trump, konvoyun ABD için “ulusal acil durum” olduğunu, ordu ve federal sınır görevlilerini alarma geçirdiğini söyledi. Trump, ABD’nin Orta Amerika ülkeleri Honduras, Guatemala ve El Salvador’a yaptığı yardımları keseceğini belirtti.

Kaynak: Stratejik Ortak.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 23 October 2018, Tuesday - 15:17
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 24 October 2018, Wednesday - 07:34
Finlandiya'nın, Putin ile Trump’ın Helsinki’de yaptıkları görüşme için polis, sınır muhafızları, savunma güçleri, dışişleri bakanlığı harcamaları için yaklaşık 5.7 milyon euro harcandığı açıklandı.

Alıntı: Stratejik Ortak.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 24 October 2018, Wednesday - 23:39
SOHR'a göre 2014'ten beri Koalisyon'un Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında en az 3222 sivil ölmüş.

Ölenlerin 768'inin yaşı 18'den küçük.
562'si ise kadın.

Koalisyon'un vurduğu uçan kuşu bile militan diye gösterdiğini düşünürsek ve kimi günlerde birkaç yüz kişinin birden hava saldırılarında öldüğünü de eklersek gerçek rakam çok daha fazla olacaktır.

Alıntı: Çağdaş Gündem.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 25 October 2018, Thursday - 17:14
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 25 October 2018, Thursday - 19:09
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 26 October 2018, Friday - 23:09
Ürdün sınırı el Tanf bölgesindeki 50 binden fazla mültecinin bulunduğu Rukban kampında ağustos ayında ABD'li bir sağlık ekibi 680 kişiden kan örneği almış.
1 hafta sona ise kan örneği alınanlardan 163'ü zorla bilinmeyen bir yere götürülmüş ve 2 aydan beri bu 163 kişiden haber alınamıyor.
Muhalifler'in ABD'lilerle birlikte organ ticaretine başladığı ve kan testinde uygun görülenlerin organlarının alınıp bilinmeyen bir yere gömüldükleri düşünülüyor.
Avrupa, ABD ve Körfez ülkelerindeki zenginlere organların gittiği sanılıyor.
Muhtemelen iç savaş boyunca binlerce kişi öldürüldü ve organları çalınarak yurtdışında satıldı.
Suriye'de kan değerlerinizin ve organlarınızın iyi durumda olması bile başınıza bela açabiliyor.

Alıntı: Çağdaş Gündem.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 28 October 2018, Sunday - 15:24
Berlin, Arap aşiretler tarafından parçalara ayrılmaya başlandı.
Bir çok Avrupa ülkesinde mülteciler aşiretleri ile birlikte belirli bölgelere yerleşip yerleştikleri bölgeleri kendi hakimiyetleri altına alıp her türlü yasadışı işe bulaşıyorlar ve aynı zamanda da hem birbirleri ile hem de yerel çetelerle mücadele ediyorlar.

Alıntı: Çağdaş Gündem.

Almanca. ''Arap çetelerin/aşiretlerin/klanların ürpertici gücü'' diyor başlıkta. İlk noktada ''Berlin'in kimi tüm bölümleri hâkimiyetleri altında'' diyor.

(http://resimag.com/p1/7fd441b1ee.jpeg)

(http://resimag.com/p1/684c44533a.jpeg)

(http://resimag.com/p1/2d4b337291.jpeg)

(http://resimag.com/p1/9f935a6bcd.jpeg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 28 October 2018, Sunday - 15:38
Bugüne kadar Almanya'da kesinleşmiş en az 104 tecavüz vakası aslen ypg-pkklı terörist olup Suriyeli mülteci olarak ülkeye gidenler tarafından gerçekleştirilmiş.
Kayıt altına alınmayan taciz ve tecavüz vakaları ile birlikte pkklı teröristlerin Almanya'da işlemiş oldukları cinsel saldırıların çok daha fazla olduğu düşünülüyor.
Uyuşturucu satıcılığı, gasp, hırsızlık, zorbalık, adam yaralama, haraç toplama gibi binlerce suça iştirak edip çetecilik faaliyetleri yaptıkları da biliniyor.
Bunlara karşı ise yeterli önlem hala alınmıyor bilakis Suriye'de ve Irak'ta daha fazla silah ve para yardımı yaparak oradakilere Avrupa'ya gelişte kolaylıklar sağlayarak yardımcı oluyorlar.

Alıntı: Çağdaş Gündem.

En son da Mecid H. adlı, önceleri Suriye'de Suriye BTÖ üyesi olduğu tespit edilen birisinin diğer altı Suriyeli ve bir Alman kökenli ile 18 yaşındaki bir kıza Fırayburg'ta tecavüz bilgisini geçmişler. Alman basınında teyit ettim. Dün gerçekleşmiş.
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 28 October 2018, Sunday - 15:46
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 30 October 2018, Tuesday - 21:59
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 03 November 2018, Saturday - 22:25
Bir sismik araştırma gemisinin çalışma esası. Tek farkla, en gelişmiş donatmaklıklara sahip olarak bizim sismik araştırma gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa. Bilgilik Türkiye Petrolleri'nin çalışığı.


: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 04 November 2018, Sunday - 17:23
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 06 November 2018, Tuesday - 00:25
Bre şerefsizler, zaten dört bir yan yanıyor, onca tedhiş, hengame ve karışıklık içinde soyu tehlike altında olan, muhtemelen kendi yaşama alanında bile zar zor geçinen bu canlıya odaklanıp, uğraşıp ne istediniz? Rahatınız belli ki bir tarafınıza batmış.

https://twitter.com/bdrhmnhrk/status/1059471297493778432
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 09 November 2018, Friday - 20:36
https://twitter.com/stratejik_ortak/status/1060872199148593153
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 10 November 2018, Saturday - 15:17
Sibirde buz akını. Göz alıyor.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 15 November 2018, Thursday - 21:13
https://twitter.com/stratejik_ortak/status/1063033826081939456

https://twitter.com/stratejik_ortak/status/1063093546545307648
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 17 November 2018, Saturday - 18:13
Bengi Taşlarda (Orkun Yazıtları) gerçek ne yazdığını, yazanın anlayış/kültür içinde neyi karşıladığını/anlattığını gerçekten öğrenmek, bilmek, ve olmak istiyorsanız bu yörüğ (tefsir) baş ucu yörüğünüz, konuda belki de böylesi ilk kez yazılmış baş vuru kitabınız olacaktır.

Çalışıkta metin, cümle cümle, ayrıntılı biçimde işlenmektedir. Yani işin meselenin aslı nedir adam akıllı öğrenebileceksiniz.

Neden böyle olduğunu çalışık çıktığında alıp okuyarak öğrenin. Pişman olmayacaksınız.

(http://resimag.com/p1/e5dcb3075e.jpeg)
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 19 November 2018, Monday - 18:49
https://www.facebook.com/leventkayausta/photos/a.106629843027865/727705450920298/?type=3
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 19 November 2018, Monday - 22:47
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 19 November 2018, Monday - 22:58
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 03 December 2018, Monday - 13:45
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 04 December 2018, Tuesday - 10:36
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 14 December 2018, Friday - 20:18
Ruhun şâd olsun güzel paşam.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 22 December 2018, Saturday - 23:50
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 05 January 2019, Saturday - 20:28
Çok nitelikli bir çalışık. Bakınız derim.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 06 January 2019, Sunday - 06:30
Bakılası.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 06 January 2019, Sunday - 23:40
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 07 January 2019, Monday - 00:06

Aynı kahpe karşılığı gören yüce bir insanımız olarak ve bunu anımsatmak adına burada geçmek doğru olacaktır. Ruhun, her şeye karşın, şâd, kutun da bengi olsun büyük insan.

https://twitter.com/tankmuhendisi/status/1081806254220234753

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 07 January 2019, Monday - 01:17
Önemli değinişlerde bulunuyor.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 07 January 2019, Monday - 01:42
Keza bu da önemli bilgi ihtiva eder.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 09 January 2019, Wednesday - 11:28
https://twitter.com/igozbilgin/status/1081605290271875072

https://www.aciklab.com
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 10 January 2019, Thursday - 08:33
https://www.facebook.com/leventkayausta/posts/758885704468939
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 13 January 2019, Sunday - 10:14
Verilen bilginin tümü doğru mu konuya uzak olduğumdan bilmiyorum. Ancak dinlemekte yarar olacaktır.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 13 January 2019, Sunday - 13:36
"Bana göre İttihâd ve Terakkî'nin ve Enver Paşa'nın önemli başarılarından biri, Gagauz Türklerini millî bilince sâhib kılmaktır. Bugün Gagauz Türkleri, millî bilince sâhibse ve Türk olmakla gurûr duyuyorlarsa, bunda İttihâd ve Terakkî ile Enver Paşa'nın payı çok büyüktür. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda dînî duygularla Rusların yanında yer alan ve sık sık Türk ordusuna saldıran Gagauz çetelerinden Türklük bilinci çok yüksek bir topluma ilerlemek başlı başına büyük bir başarıdır."

Kutlu Altay KOCAOVA.

https://www.facebook.com/kutlualtaykocaova/posts/10156145893873553
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 13 January 2019, Sunday - 13:37
"... geminin sahile yaklaştığını görür görmez, beşyüz kadar düşman surlardaki mazgallara çıktı.

Bunu farkeden Aleksandros onların silâha sarılabileceğini düşünerek göğsünü altın paralarla doldurdu ve çabucak gemiden karaya çıkıp paraları şehirdekilere göstererek haykırdı: "Kim servet ve hürriyet istiyorsa beri gelsin ve bunların hemen zevkine varsın." O böyle konuşunca, şehirden büyük bir kalabalık dışarı fırladı ve derhal imparatorun tarafına geçti. Kumandan onları yeminle bağladıktan sonra orduyu süratle şehrin üzerine yöneltti. İnsanlar için altından daha kandırıcı bir tuzak yoktur. Bunun farkında olan bir kısım olan halk / olanlardan gayri memnun, süratle iç kaleye koşarak surların arkasına geçip şehirleri için savaştılar. Son zamanlarda ırk ve gaye bakımından birleşmiş olanların, bugün altın yüzünden birbirlerinden koparak ve nefret ederek sanki bir duvar gibi ayrılmaları gerçekten şaşırtıcı bir manzara idi."

(Demirkent, Işıl (haz.), Ioannes Kinnamos'un Historia'sı, s.107, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001)

(Bu olay Doğu Roma'nın Güney İtalya'da giriştiği savaşlardan birinde [Ağustos-Eylül 1155 târihinde] olmuştur.)

https://www.facebook.com/kutlualtaykocaova/posts/10156144340768553
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 13 January 2019, Sunday - 17:21
Akıllıca işe benziyor.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215617554184383&id=1606915887
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 15 January 2019, Tuesday - 14:47
"Bazıları askerî bilgiden tamamen mahrumdur ve işleri berbat ederler; / bazıları ise askerî bilgiye biraz vâkıftır ama yönetme sanatının en önemli kısmını bilmezler. Zira strateji bir sanattır; bunu uygulayan esnek ve kurnaz olmalı ve her an zamanında değişiklik yapmasını bilmelidir. Çünkü bir zaman vardır kaçmanın utanç verici olmadığı; gerektiğinde ve avantaja göre sonra tekrar düşmanın peşine düşülür. Başarının kuvvetten ziyade kurnazlığa dayandığı farkedildiğinde, herşeyi riske atma doğru değildir. Pek çok ve çeşitli meseleler tek bir hedefe, yani zafere yönelik olduğundan, buna ulaşmak için hangisinin kullanıldığı önemsizdir."

IOANNES KINNAMOS (1118-1176)

(Demirkent, Işın (haz.), Ioannes Kinnamos'un Historia'sı (1118-1176), s.124, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2001)

https://www.facebook.com/kutlualtaykocaova/posts/10156149036823553
: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 15 January 2019, Tuesday - 15:49
Geçen değinmiş idim ucundan; önemlidir.

: Ynt: Bilgilik | Bilginin Her Türlüsü
: Caner Çetin 25 March 2019, Monday - 18:19
https://vizyonergenc.com/icerik/is-hayatinizda-yaraticiliginiz-ile-nasil-fark-yaratirsiniz