05 Nisan 2020, Pazar - 04:01

Gönderen Konu: Türk Patent ve Marka Kurumu  (Okunma sayısı 1045 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

YörükEfe

  • Ziyaretçi
Türk Patent ve Marka Kurumu
« : 12 Aralık 2018, Çarşamba - 11:42 »
Tarihçe

Ülkemiz, sınai mülkiyet hakları alanında ilk düzenleme yapan ülkelerden biridir. Ülkemizde sınai mülkiyete ilişkin ilk düzenlemeler, başlangıcı 13 ve 14. Yüzyıllara dayanan "ahilik müessesesi" içinde yer almaktadır. Ahilik sistemi, batıdaki lonca sisteminden farklı olarak buluşa dayanmakta, böylece yenilikçilik teşvik edilmektedir. Ahilik sistemine göre esnaf birliği kurmak için yeni bir ürün geliştirmek ya da teknolojide bir yenilik ortaya koymak gerekmekteydi. Günümüzde patentlerde olduğu gibi geliştirilen yenilik için bir tekel hakkı verilmekteydi. Yeni tekniği geliştiren ve uygulayan esnaf birliğinin başına "Pir" denilmekteydi. "Pir'e" verilen fikri hak, sadece sınırlı bir bölgede geçerliydi ve yeni ustalar yetiştirmesi şartıyla verilirdi. Farklı bir bölgede o ürünü veya tekniği kullanmak ise mümkündü.

Ülkemizde sınaî mülkiyet alanındaki Avrupa ile benzer hukuki düzenlemeler, 1870'li yıllara kadar uzanmaktadır. 1871 tarihli "Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname" ve 1879 tarihli "İhtira Beratı Kanunu" marka ve patent konularında ülkemizdeki yasal korumanın temelini teşkil etmektedir. Bu düzenlemeler ile Türkiye, sınaî mülkiyet haklarında koruma sağlayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında da sınaî mülkiyet haklarının korunmasına önem verilmiş ve "Sınaî Mülkiyetin Korunması için Uluslararası Bir Birlik Oluşturulması Hakkındaki Paris Sözleşmesi'ne 1925 yılında katılım sağlanmıştır.

1965 yılında 551 sayılı "Marka Kanunu"nun yürürlüğe girmesi ve 1976 yılında "Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması”na katılım, Türkiye'de sınaî mülkiyet hakları koruması alanındaki önemli adımlar arasında yer almıştır.

24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) kurulması, sınaî mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur. 544 Sayılı KHK'nın günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde "5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir. 22 Aralık 2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Kurumun adı, “Türk Patent ve Marka Kurumu”, kısa adı ise “TÜRKPATENT” olarak değiştirilmiştir.

Türkiye’nin gümrük birliği hazırlık sürecinde, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması" ve eki "Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Antlaşmasından" (TRIPS) ve Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, 1995 yılında TÜRKPATENT öncülüğünde patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler alanlarında reform niteliğinde kanun hükmünde kararnameler yürürlüğe konmuştur. 22.04.2004 Tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile Sınai Mülkiyet Hakları alanındaki yasal mevzuat tamamlanmıştır.

Ancak, sınai mülkiyet hakkının temel haklardan sayılması ve Anayasamıza göre temel hakların Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyeceği ilkesinden hareketle, cezalara ilişkin hükümler başta olmak Kanun Hükmünde Kararname maddelerinde sınai mülkiyet sistemini etkileyecek önemli iptaller yaşanmıştır. Yaşanan iptaller nedeniyle oluşan yasal boşluğu gidermek, daha etkin işleyen bir sınai mülkiyet sistemine geçmek, özellikle patent, faydalı model ve tasarımlarda niteliği artırmak amacıyla hazırlanan ve 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka, patent, tasarım ve coğrafi işaretler için ayrı ayrı düzenlenen Kanun Hükmünde Kararnameler tek çatı altında toplanmıştır.

1994'ten günümüze kadar geçen dönem içinde 13 uluslararası anlaşmaya taraf olunmuştur. Ülke çapında güçlü bir sınaî mülkiyet sistemi oluşturulması amacıyla ihtisas mahkemeleri kurulmuş, sistemin kullanıcılarına yönelik verilen eğitim ve düzenlenen tanıtım faaliyetleriyle kamunun bilinçlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda 2016 yılı sonu itibariyle çoğu üniversiteler ve sanayi ve ticaret odaları bünyesinde olmak üzere 100 adet TÜRKPATENT Bilgi ve Dokuman Birimi oluşturulmuştur.

Türk Patent ve Marka Kurumu, son yıllarda yurt içinde ve uluslararası alanda yaptığı faaliyetlerle, tanıtım ve kurumsal gelişme alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiş,  bu çerçevede iş hacminde büyük artışlar gerçekleşmiş, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde “Araştırma ve İnceleme Otoritesi” olmuş, TÜRKPATENT-WIPO-Ankara Üniversitesi işbirliğinde fikri mülkiyet alanında yüksek lisans programı başlatmıştır. Bunun yanında, uzun süredir gündemde olan ve fikri mülkiyet alanının tüm paydaşlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirecek olan “Fikri Mülkiyet Akademisi”, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur.

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/History
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2018, Çarşamba - 11:44 Gönderen: YörükEfe »
 

YörükEfe

  • Ziyaretçi
 

YörükEfe

  • Ziyaretçi
Ynt: Türk Patent ve Marka Kurumu
« Yanıtla #2 : 12 Aralık 2018, Çarşamba - 11:54 »


ETİK KOMİSYON

8 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Kurum Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 139 sayılı Oluru ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı (TÜRKPATENT) Etik Komisyonu yeniden oluşturulmuştur.


ETİK MEVZUATI DİĞER DOKUMANLAR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun   
Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun   
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi   
Etik Sözleşme   
Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları   

Ayrıca, 2006 yılından itibaren, 25 Mayıs, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelerle ilgili bilincin artırılması, farkındalık ve duyarlılık yaratılması amacıyla Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu' nca, Etik Günü olarak kabul edilmiştir. 2008 yılında ise, etik alanındaki faaliyetlere ivme kazandırmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında da, 25 Mayıs Etik Günü ve 25-31 Mayıs Etik Haftası olarak belirlenmiş ve etkinlikler düzenlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede ülke çapında kamu kurum ve kuruluşlarında etik konulu seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlenmektedir.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun web sitesi: http://www.etik.gov.tr
Etik Türkiye Platformu : http://www.etikturkiye.com

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/commonContent/Legislation
 


YörükEfe

  • Ziyaretçi
Ynt: Türk Patent ve Marka Kurumu
« Yanıtla #4 : 12 Aralık 2018, Çarşamba - 12:04 »
Türkiye 'marka ve tescil' liginde yükselişte

Türkiye, geçen yıl 2016'ya göre, gelen patent başvuru sayısındaki yüzde 24,9'luk artışla dünya fikri mülkiyet sıralamasında ilk 20 ülke arasında ilk sırada yer aldı.AA muhabirinin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan "Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2018" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde patent başvuruları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 3,17 milyona ve marka başvuruları yüzde 30 yükselerek 9,11 milyona ulaştı.

Dünya genelinde en çok patent başvurusu yapılan ofis Çinli SIPO olurken, bunu sırasıyla ABD, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nin ofisleri takip etti.

Türkiye'de, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan başvurular geçen yıl 2016'ya göre yüzde 24,9 artarak 8 bin 555'e çıktı. Türkiye, patent başvuru sayısı bakımından 20. sırada yer aldı.

Türkiye'nin ofisine yapılan başvuru sayısında 3 yıl üst üste 2 haneli artış gerçekleşti. Türkiye, söz konusu dönemde dünya fikri mülkiyet sıralamasında ilk 20 ülkenin ofisleri arasında patent başvuru sayısını en çok artıran ofis oldu.

TÜRKPATENT'e yapılan başvuruların artışı genellikle Türkiye'de yerleşik kişilerin başvurularından kaynaklandı. Türkiye'de yerleşik olmayanların patent başvuruları toplam başvuruların yüzde 4,4'ünü oluşturdu.

Yurt dışında yerleşiklerin TÜRKPATENT'e yaptığı tescil başvurularında ilk sırayı 149 başvuruyla ABD aldı. Bu ülkeyi 46 başvuruyla Almanya ve 34 başvuruyla Fransa takip etti.

Türkiye'de yerleşik kişilerin başvuruları tüketim malları sektöründen geldi.

TÜRKPATENT'e geçen yıl yapılan başvuruların bin 900'üne patent verilirken, bunların 143'ü Türkiye'de yerleşik olmayan kişilerce alındı.

Marka tescil başvuruları yüzde 8,94 arttı
WIPO'nun raporuna göre TÜRKPATENT'e geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,94 artışla 247 bin 474 marka tescil başvurusu yapıldı. Başvuru sayısı bakımından Türkiye 9. sırada yer alırken, Çin aldığı 5,7 milyon tescil başvurusuyla birinci oldu. Çin'i takip eden ülkeler, yaklaşık 614 bin başvuruyla ABD ve 560 bin başvuruyla Japonya olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl marka tescil başvuruları en çok hizmet sektöründen gelirken, bu sektörü tarım ile araştırma ve teknoloji sektörleri izledi.

Başvuruların yüzde 13'ü yurt dışında yerleşikler tarafından yapıldı. Yurt dışında yerleşiklerin TÜRKPATENT'e yaptığı marka tescil başvurularında ilk sırayı 6 bin 264 başvuruyla Almanya aldı. Bu ülkeyi 4 bin 841 başvuruyla ABD ve 2 bin 223 başvuruyla Fransa takip etti.

Yurt içinde yerleşiklerin Türkiye dışında marka tescil başvurusu yaptığı ilk üç lokasyon ise İran, Avrupa Birliği ve ABD oldu.

Kaynak: AA