23 Şubat 2020, Pazar - 16:55

Gönderen Konu: Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik  (Okunma sayısı 3076 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı çıspıntır

Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik
« : 07 Kasım 2018, Çarşamba - 12:10 »
TÜRK KARA KUVVETLERİ

Kuruluş : MÖ 209 (sembolik)
3 Mayıs 1920 (TBMM Orduları)
1 Temmuz 1949 (K.K.K.lığı)
Slogan : Etkin. Caydırıcı. Saygın.
Karargah : Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Yücetepe, Ankara
Büyüklük : 250.000 Asker
2.446 Tank
9.031 Zırhlı savaş aracı
1.108 Kundağı motorlu topçu sistemi
872 Çekili Topçu
418 Çok namlulu roketatar
Marş : Harbiye Marşı
Website : http://www.kkk.tsk.tr/
Cumhuriyet dönemi katıldığı savaşlar listesi
Kurtuluş Savaşı
Şeyh Said İsyanı
Ağrı İsyanı
Dersim İsyanı
Kore Savaşı
Kıbrıs Harekâtı
Müttefik Güç Harekâtı
Afganistan Savaşı
Güneş Harekâtı
Şah Fırat Operasyonu
Hendek Operasyonu
2015-16 Şırnak çatışmaları
Fırat Kalkanı Operasyonu
Zeytin Dalı Harekatı


Türk Kara Kuvvetleri, Türkiye'yi karadan gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki en büyük kuvvettir. Ayrıca asker sayısı bakımından NATO'nun dördüncü ve dünyanın beşinci büyük kara ordusudur.

Tarihçe

Bir Türk devletine âit ilk organize ordunun kuruluş tarihi olan MÖ 209 yılı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da kuruluş yılı olarak kabul edilir.

9 Kasım 2016 tarihinde değiştirilerek kabul edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile bu tarihe dek Genelkurmay Başkanlığı kuruluş ve kadrolarında bulunan Komutanlık, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşuna geçirilmiştir. Ayrıca aynı Kararname, cumhurbaşkanı ve başbakanın kuvvet komutanı ve astlarına emir verebilmesini ve bu emirlerin hiçbir kurum, kuruluş veya kişinin onayı olmaksızın yerine getirilmesini de hükme bağlamaktadır.

28 Haziran 1963'te Türk Ordusu 600. kuruluş yıldönümünü kutladı. O tarihlerde, Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi, yeniçeri ordusunun kurulduğu 1363 yılı olarak kabul ediliyordu. Aynı yıl, Türkçülük fikrini savunan Nihal Atsız, bunu eleştirerek Hiung-nu hükümdarı Mete'nin onluk sisteme dayalı bir ordu kurduğu düşünülen tarih olan MÖ 209 yılının "Türk Ordusu"nun da gerçek kuruluş tarihi olduğunu iddia etti.

Atsız, MÖ 200 yıllarından beri tarihi belgelerde bahsi geçen bir milletin, 16 yüzyıl süresince ordusu olmadan yaşadığını söylemenin, Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı galibiyet kazanılan Malazgirt Savaşı gibi ve benzeri büyük savaşları düzenli Türk Ordularının değil gayri muntazam çetelerin yapmış olacağını kabul etmenin hatalı olduğunu yazdı. Atsız ayrıca, MÖ 209 yılında Mete tarafından orduların 10, 100, 1000 kişilk birimlere ayrıldığını bu birliklerin komutanlarının buyruklarının kayıtsız şartsız uygulandığını yazdı.

Atsız'ın görüşlerini benimseyen Yılmaz Öztuna da 1968'de dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin MÖ 209 olması teklifini yaptı. Sonraları, K.K.K kuruluş tarihini MÖ 209 olarak değiştirdi.

İlk kez Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında kurulan düzenli Türk Kara Ordusunda sayı itibarıyla 10.000 atlıdan oluşan en büyük birlik, “Tümen” olarak adlandırılmış, tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış, her birinin başına Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı ve Onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirilmiş ve aşağıdan yukarıya doğru emir-komuta zinciri içerisinde birbirine bağlanmıştır.


Mete Han ile tarih sahnesine çıkan bu teşkilatlanma modeli günümüze kadar uzanan yelpaze içerisinde hüküm süren diğer Türk devletleri ile süregelmiş, özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk Ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi olmuştur.


1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesi’nde Gaznelileri yenerek bağımsızlığına kavuşan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nde Bizanslıları yenerek, Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan Büyük Selçuklu Devleti’nde, Kara Kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam esaslara bağlanmıştır.


Büyük Selçuklu Devleti’nden sonra, Anadolu Selçukluları ve Mısır Türk Memlukları da mükemmel ordular meydana getirmişlerdir.


1299 yılında kurulan Osmanlı İmparatorluğu hızla büyüyüp güçlenmiş bu güçlenmeye paralel olarak da , 1363’den itibaren Anadolu dışına çıkan Osmanlı orduları; batıda Sırpsındığı, Kosova, Niğbolu, Varna, İstanbul’un Fethi ve Mohaç; doğuda Çaldıran, Mercidabık ve Ridaniye muharebelerinde büyük zaferler elde etmişlerdir.


Osmanlı ordusunun teşkilatlı bir şekilde ortaya çıkışı ise, Sultan I inci Murat zamanında olmuştur. Tarihte ilk süvarili ordu olma niteliğini taşıyan Osmanlı Ordusu, önceleri yalnızca Atlı Akıncılardan oluşmakta iken, daha sonraları yaya birliklerin de katılmasıyla Yeniçeri Ocağı adı altında sürekli bir yapıya dönüştürülmüştür. İmparatorluğun yükseliş dönemlerinde elde edilen zaferlerde Yeniçeri Ocağı önemli rol oynamıştır.


Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme devri ile birlikte etkinliğini yitiren Yeniçeri Ocağı, 15 Haziran 1826’da başlayan Yeniçeri Ayaklanmasının bastırılmasını müteakip kaldırılmıştır. Bu ordunun yerine 'Asakiri Mansure-i Muhammediye' adı ile yeni bir ordu kurulmuştur. Bu gücün temelini “Kol” adı verilen taburlar oluşturmuştur. Yine bu teşkilat devresinde; 1834 yılında orduya komuta edecek subayları yetiştirmek amacıyla, ‘Mekteb-i Harbiye-i Şahane’ adıyla Kara Harp Okulu açılmıştır.


Tanzimat Fermanı’ndan 4 yıl sonra, 1843’te, yeni bir düzenlemeye gidilerek, beş yıllık hizmet süresine tabi personelle oluşturulan beş ordu kurulmuş ve 1848 yılında yapılan bir değişiklikle ordu sayısı altıya çıkarılmıştır. Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane olarak adlandırılan Harp Akademisi, 20 Temmuz 1848 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Diğer yandan, bu dönemde askerî okullar da çoğaltılmış ve lise seviyesinde askerî okullar; 1845 yılında İstanbul ve Bursa’da, 1846 yılında Edirne ve Manastır’da, 1847 yılında Şam’da, 1872 yılında Erzurum’da ve 1875 yılında Bağdat’ta açılmıştır. Bunlar Harp Okulunun öğrenci kaynağını teşkil etmiştir. Bu askerî liselerden sadece İstanbul’da bulunan Kuleli Askerî Lisesi eğitim öğretimine devam etmektedir.


İkinci Meşrutiyetin ilanıyla birlikte, idari alandaki yeniliklere paralel olarak, ordu teşkilatında yeni bir düzenleme yapılmak suretiyle silah ve malzeme miktarı artırılmış ancak, Trablusgarp ve Balkan Savaşları nedeniyle ordudaki gelişmeler sekteye uğramıştır.


Bunun hemen arkasından girilen 1’inci Dünya Savaşında Galiçya’dan Yemen’e ve Kafkaslara kadar uzanan cephelerde kısmi başarılar kazanan Türk Ordusu, Çanakkale Zaferi ile tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Değişik cephelerde elde edilen başarılara rağmen, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır hükümleriyle karşı karşıya kalmıştır.


Mondros Mütarekesi'nin hükümlerine göre, vatan sözde galip devletler tarafından küçültülmüş, kara kuvvetlerinin mevcudu indirilmiş, silahları elinden alınmış, vatan toprakları işgal edilmiştir.


Türk Ulusu, işgalleri tanımayarak direnişe geçmiş, memleketin her tarafında oluşan gönüllüler ve milis grupları faaliyet göstermeye başlamıştır.


Dağınık hâlde ve küçük birlikler şeklindeki unsurların çabaları ile arzu edilen başarıları sağlamanın mümkün olamayacağını gören Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, düzenli ordunun kurulması için 1920 yılı ortalarından itibaren çalışmaya başlamış, sonuçta Batı Cephesi Komutanlığı teşkil edilmiştir.


Tüm olanaksızlıklara rağmen büyük güçlükler altında teşkil edilen bu ordu sayesinde I inci ve II nci İnönü Savaşları ile “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” parolası ile Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış,


26 Ağustos 1922 tarihinde Yunan ordusuna karşı başlatılan Büyük Taarruz ve devamında Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat Başkomutan sıfatıyla yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük bir zaferle sonuçlanmıştır.


Bozguna uğrayan ve kaçan düşmana karşı Mustafa Kemal Paşa’nın 1 Eylül 1922 tarihinde “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” diyerek verdiği emri ile düşmanın 9 Eylül 1922 tarihinde denize dökülmesi sağlanmış ve Anadolu işgal edilmekten, Türk Ulusu ise esaret altına alınmaktan kurtarılmıştır. Böylece vatanın bütünlüğü ve Türk devletinin kayıtsız ve şartsız istiklali bütün dünya tarafından tanınmıştır.

Günümüz Türk Kara Kuvvetleri
Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilat yapısı her biri farklı tehdit unsurlarına karşı kurulmuş 4 Ordu, 9 Kolordu' dan oluşmaktadır.


1. Ordu Komutanlığı
1. Ordu Komutanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı 4 ordudan biridir. Komutanlığı İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda bulunmaktadır. Trakya, Boğazlar ve İstanbul'dan sorumludur. Ordu, 120.000 personelden oluşan mekanize ve zırhlı birliklerden oluşmaktadır.

Mevcut Savaş düzeni :

2. Kolordu (Gelibolu, Çanakkale)
4. Mekanize Piyade Tugayı (Keşan)
8. Mekanize Piyade Tugayı (Tekirdağ)
18. Mekanize Piyade Tugayı (Ortaköy, Gelibolu)
95. Zırhlı Tugayı (Malkara)
102. Topçu Alayı (Uzunköprü)
5. Komando Alayı (Gökçeada)
Kolordu İstihkam Savaş Alayı (Gelibolu)
3. Kolordu (NATO Hızlı Dağıtım Kolordusu, Şişli, İstanbul)
52. Zırhlı Taktik Tümen (Hadımköy, İstanbul)
2. Zırhlı Tugay (Kartal)
66. Mekanize Piyade Tugayı (Çerkezköy)
23. Motorize Piyade Tümeni (Hasdal, İstanbul)
5. Kolordu (Çorlu, Tekirdağ)
1. Zırhlı Tugayı (Babaeski)
3. Zırhlı Tugayı (Çerkezköy)
54. Mekanize Piyade Tugayı (Edirne)
55. Mekanize Piyade Tugayı (Süloğlu)
65. Mekanize Piyade Tugayı (Lüleburgaz)
105. Topçu Alayı (Çorlu)
Kolordu Zırhlı Süvari Taburu (Ulaş)
Kolordu İstihkam Savaş Alayı (Pınarhisar)
2. Ordu Komutanlığı
2. Ordu, Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı 4 ordudan biridir. Komutanlığı Malatya'da bulunmaktadır. Anadolu'yu Suriye, İran ve Irak'tan gelecek dış tehditlere karşı korur. 120.000 etkin personeli bulunmaktadır.

Mevcut Savaş düzeni :

4. Kolordu (Mamak)
28. Mekanize Piyade Tugayı (BM Barış Gücü) (Mamak)
58. Topçu Tugayı (Polatlı)
1. Komando Tugayı (Talas)
2. Komando Tugayı (Bolu)
6. Kolordu (Yüreğir)
5. Zırhlı Tugayı (Gaziantep)
39. Mekanize Piyade Tugayı (İskenderun)
106. Topçu Alayı (Islahiye)
5. Komando Taburu (İskenderun)
7. Kolordu (Yenişehir)
3. Taktik Piyade Tümeni (Yüksekova)
5. Komando Tugayı (Hakkari)
34. Hudut Tugayı (Şemdinli)
2. Hudut Tugayı (Çukurca)
3. Komando Tugayı (Siirt)
6. Motorlu Piyade Tugayı (Şırnak)
16. Mekanize Piyade Tugayı (Diyarbakır)
20. Zırhlı Tugay (Şanlıurfa)
70. Mekanize Piyade Tugayı (Mardin)
107. Topçu Alayı (Siverek)
172. Zırhlı Tugay (Silopi)
3. Ordu Komutanlığı
3. Ordu Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı 4 ordudan biridir. Komutanlığı Erzincan'da bulunmaktadır. Ermenistan ve Gürcistan sınırını kontrol etmektedir. O zamanki Sovyet Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı kurulmuştur.    80.000 personeli vardır.

Mevcut Savaş düzeni :

8. Kolordu (Elâzığ)
1. Mekanize Piyade Tugayı (Doğubayazıt)
12. Mekanize Piyade Tugayı (Ağrı)
10. Motorize Piyade Tugayı (Tatvan)
49. Motorize Piyade Tugayı (Bingöl)
51. Motorize Piyade Tugayı (Hozat)
4. Komando Tugayı (Tunceli)
108. Topçu Alayı (Erciş)
17. Motorize Piyade Alayı (Kiğı)
9. Kolordu (Erzurum)
9. Taktik Piyade Tümeni (Kars)
4. Zırhlı Tugayı (Palandöken)
14. Mekanize Piyade Tugayı (Kars)
25. Hudut Tugayı (Ardahan)
9. Motorize Piyade Tugayı (Sarıkamış)
48. Motorize Piyade Tugayı (Trabzon)
109. Topçu Alayı (Erzurum)
Ege Ordu Komutanlığı
Ege Ordu ya da 4. Ordu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 4 ordudan biridir. Görevi, Batı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamaktır. Ege adalarında Yunanistan'ın silahlanmasının yarattığı tehdide karşı, özellikle Yunanistan'da 21 Nisan 1967 tarihinde yapılan darbe sonrası gerginliğin arttığı bir dönemde yapılan Kıbrıs Harekâtı ile durumun daha da gerginleşmesi ve savaş ihtimalinin artması üzerine NATO'dan bağımsız olarak 20 Temmuz 1975 tarihinde kuruldu. Karargahı Narlıdere'de bulunmaktadır.

Mevcut savaş düzeni :

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
28. Mekanize Piyade Tümeni (Lefkoşa)
39. Mekanize Piyade Tümeni (Girne)
16. Zırhlı Tugayı (Paşaköy)
57. Topçu Eğitim Tugayı (İzmir)
19. Motorize Piyade Tugayı (Edremit)
22. Motorize Piyade Tugayı (Sakarya)
11. Motorize Piyade Tugayı (Denizli)
2. Piyade Taburu
11. Komando Tugayı (Denizli)
Kara Kuvvetleri Envanteri
Piyade ve Personel Araçları
Piyade Silahları
Yavuz 16 (Beretta 92) Yarı otomatik tabanca : 9x19mm Parabellum, standart hizmet tabancası, MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
Kılınç 2000 Yarı otomatik tabanca :  9x19mm Parabellum, standart subay tabancası. Çek yapımı CZ 75'in Türk versiyonu.
MP5   Hafif makineli silah : 9mm Parabellum MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir. Ayrıca MPK5 verisyonu da kullanımdadır.
MKEK MPT   Muharebe tüfeği : 7.62mm NATO, MKEK tarafında üretilen millî piyade tüfeğidir. Silahın dağıtımı devam etmektedir.
HK G3A7   Muharebe tüfeği : 7.62mm NATO, Eski Standart hizmet tüfeğidir, MKEK tarafından lisans altında üretilmiştir MPT-76 ile değiştirilmektedir.
HK 33 Saldırı tüfeği : 5.56mm NATO, komando birlikleri tarafından kullanılmaktadır. MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
HK416 Saldırı tüfeği : 5.56mm NATO, Özel Kuvvetler tarafından kullanılır.
M16A4 Saldırı tüfeği : 5.56mm NATO, Özel Kuvvetler tarafından kullanılmaktadır.
M16A2 Saldırı tüfeği : 5.56mm NATO,   ABD   İkincil Askeri Hizmet Tüfeği.
M4A1 Karabina : 5.56mm NATO, Özel Kuvvetler tarafından kullanılmaktadır.
KNT-308 Keskin nişancı tüfeği : 7.62mm NATO   
JNG-90 Keskin nişancı tüfeği : 7.62mm NATO, Bora-12 olarak da bilinir.
MSG-90, Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği : 7.62mm NATO   
Dragunov SVD Yarı otomatik keskin nişancı tüfeği : 7.62x54mmR (Sovyet), Irak ve Rusya'dan alınmış, bazı yakalanan teröristlerden çıkan tüfekler.
Accuracy International PM   Keskin nişancı tüfeği : 7.62mm NATO   
Sako TRG 42   Keskin nişancı tüfeği : .338 Lapua
EDM Arms Windrunner Keskin nişancı tüfeği : 7.62mm NATO,   düşük sayıda. Özel Kuvvetler tarafından kullanılır.
Gepard   Anti-materyal keskin nişancı tüfeği : .50 BMG
McMillan Tac-50   Anti-materyal keskin nişancı tüfeği : .50 BMG, Özel Kuvvetler
MG3 makineli tüfek : 7.62mm NATO, ordu standart makineli tüfeği, MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
PKM   Genel amaçlı makineli tüfek : 7.62x54mmR       
Browning M2 Ağır Makineli Tüfek :12.7x99mm
M60 makineli tüfeği : 7.62mm NATO, UH-1 helikopterlerinde kapı silahı olarak kullanılır.
M249 SAW : 5.56 mm NATO, Özel Kuvvetler

Patlayıcılar, Roket ve Füze sistemleri
T-40   Namlualtı bombaatar : 40mm, HK33 ve HK G3 ile kullanılmaktadır.
M203 Namlualtı bombaatar : 40mm. M4 ve M16 tüfeği ile kullanımı için Sarsılmaz tarafından lisans altında üretilmiştir.
AG36 Namlualtı bombaatar : 40mm, HK33 ve T-50 ile birlikte kullanımı içindir.
Mk 19 AGL   Otomatik bombaatar : 40mm
RPG-7 Anti tank roketi : 5,000+ adet, Rusya,Bulgaristan ve Azerbaycan'dan değişik tarihlerde temin edildi.
HAR-66  Tanksavar roketi : 40,000+, M72 LAW Türk versiyonu, MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
MILAN Tanksavar güdümlü füze : 400+ adet
ERYX   Tanksavar güdümlü füze : 632 adet
BGM-71A/B and C TOW I/II/A/B   Tanksavar güdümlü füze : 390+ adet
Kornet-E   Tanksavar güdümlü füze :   80 adet atıcı (72 opsiyon), 800 adet füze
9M113M Konkurs (AT5 Spandrel)   Tanksavar güdümlü füze :   70 adet   
FIM 92B/C Stinger Man-taşınabilir hava savunma sistemi : 850+ adet, Roketsan tarafından lisans altında üretilmektedir.
FIM-43A Redeye Man-taşınabilir hava savunma sistemi : 1,089 Eğitim maksatlı ve ikincil silah olarak kullanılmakta.
9M39 Igla   Man-taşınabilir hava savunma sistemi : 40, Taktik ve eğitim amaçlı az sayıda tedarik edildi.
Koruyucu Ekipman
BK-6 Helmet Muharebe miğferi : MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
Type III ve Type IIIA Kurşun geçirmez yelek : Kişisel zırh, 2012'den itibaren standart üretim.
Savar SVRV01&SVRV02 Kurşun geçirmez yelek : Kişisel zırh, 2012'den itibaren Özel Kuvvetler ve Ordu tarafından kullanılmaya başlandı.
Kara Araçları
Lojistik ve çok amaçlı araçlar
Otokar Defender Taktik Arazi Aracı 4X4 : 9,800+ adet, Otokar tarafından Land Rover Defender adıyla lisans altında üretilmektedir.
Jeep Wrangler   Taktik Arazi Aracı 4X4 : 5,700 adet   
Otokar Engerek   Özel harekat aracı 4X4 : 550+, Land Rover/Otokar Defender ortak üretimi, özel kuvvet versiyonu
Mercedes Unimog 4000-5000 Taktik taşıyıcı araç 4X4: 5,500, Türkiye'de lisans altında üretilmektedir. (Mercedes-Benz Türk A.Ş., Aksaray Kamyon Fabrikası)
BMC 185-09 B 2,5 tonluk kamyon : 706 adet 4x4 Taktik Tekerlekli Araç
BMC 235-16 P 5 tonluk kamyon : 282 adet, 4x4 Taktik Tekerlekli Araç
BMC 380-26 P 10 tonluk kamyon : 403 adet, 6x6 Taktik Tekerlekli Araç
MAN 26.372 Ağır çok amaçlı kamyon : 6x6 kargo kamyonu
Mercedes Axor   Orta ekipman kamyonu : Türkiye'de lisans altında üretilmektedir. (Mercedes-Benz Türk A.Ş., Aksaray Kamyon Fabrikası)
Mercedes Actros   Orta ekipman kamyonu : Türkiye'de lisans altında üretilmektedir. (Mercedes-Benz Türk A.Ş., Aksaray Kamyon Fabrikası)
İstihkâm ve bakım araçları
M88A2 Zırhlı kurtarma aracı : 33 adet
M48T5 "Tamay"   Zırhlı kurtarma aracı : 105 adet, Türkiye'de üretilen M48 kurtarma aracı modifikasyonu
Ana Muharebe Tankları
Altay AMT : 1000 adet planlanmakta.
Leopard 2A4 Ana muharebe tankı : 339 adet   
Leopard 1 Ana muharebe tankı : 391 adet   
M60T Ana muharebe tankı : 170 adet, M60 Patton tanklarının modernize edilmiş versiyonu.
M60A3 TTS Ana muharebe tankı : 619 adet
M60A3 Ana muharebe tankı : 752 adet
M60A1  Ana muharebe tankı : 104 adet
M48A5T1   Ana muharebe tankı : 619 adet
M48A5T2   Ana muharebe tankı : 758 adet
Zırhlı savaş araçları ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar
FNSS ACV 300   Piyade Savaş Aracı : 650 adet
ACV-AAPC   Zırhlı personel taşıyıcı : 1,380 adet
BTR-60   Zırhlı personel taşıyıcı   : 300 adet   
BTR 80   Zırhlı personel taşıyıcı   : 240 adet   
Otokar Tulpar   Zırhlı muharebe aracı : ??   
M113   Zırhlı personel taşıyıcı : 3,160 adet
Otokar Cobra   Zırhlı personel taşıyıcı : 789 adet.
Otokar Akrep   Zırhlı personel taşıyıcı   : 370 adet
ACV-ATV   Tanksavar : 48 adet, TOW ile donatılmıştır.
BMC Kirpi   MRAP : 614 adet   
M113A1 TOW   Tanksavar   : 173 adet, BGM-71 TOW tanksavar güdümlü füze sistemi ile donatılmış M113 tabanlı araç.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2019, Çarşamba - 15:23 Gönderen: Caner Çetin »
 
Beğenenler: Caner Çetin

Çevrimdışı çıspıntır

Ynt: Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2018, Çarşamba - 12:11 »
Top, Roket ve Füze Sistemleri
Sahra Topları
HY-12Di Havan topu : 575 adet   
UT1   Havan topu : 325 adet      
M1/M29 Havan topu : 3,175
M30   Havan topu : 1,260adet, 107mm.
M-19   Havan topu : 3,500+ adet
Panter Obüs : 255 adet, 155mm, toplam 400 tane üretilecek.
M101A1 Obüs : 830 adet, 105mm
M114 Obüs : 535 adet, 155mm
M115 Obüs : 155 adet, 203mm
M116 Obüs : 180 adet, 75mm
Kundağı Motorlu Topçu Sistemleri
M125A1 Kundağı Motorlu Topçu Sistemi : 225 adet, 81mm M29 havan topu monteli.
ACV-AMV   Kundağı Motorlu Topçu Sistemi : 170 adet, 81mm havan taşıyıcı.
T-155 Fırtına   Kundağı Motorlu Obüs : 285, 155mm, toplam 350 tane üretilecek.
M110A2   Kundağı Motorlu Obüs : 219 adet, 203mm.
M 107   Kundağı Motorlu Obüs : 36 adet, 175mm
M 44T   Kundağı Motorlu Obüs : 222 adet, 155mm
M 52T   Kundağı Motorlu Obüs : 363 adet, 155mm
M 108T   Kundağı Motorlu Obüs : 25    adet,105mm
Roket ve Füze sistemleri
T-300 Kasırga   Çoknamlulu Roketatar : 80 adet, kamyon üzerinde 302mm roket sistemi, gelişmiş  sürümleri100 km menzile sahiptir.
M270 MLRS   Çoknamlulu Roketatar : 12 adet
MAKSAM RA 7040   Çoknamlulu Roketatar : 24adet, kamyona üzerinde, 70mm roket sistemi.
T-122 Sakarya   Çoknamlulu Roketatar : 130+ adet, 122mm, 40 km menzilli.
T-107 MBRL   Çoknamlulu Roketatar : 100+ adet
TOROS 230A : prototip olarak kalmıştır
TOROS 260A : 4 tüplü. 100 km menzilli. T-300 geliştirilmesi için test bed olarak için kullanılmıştır.
J-600T Yıldırım I   Kısa menzilli balistik füze : 36 Batarya, 100+ Füze, Çin yapımı B-611 SRBM üzerinden geliştirimiştir,
J-600T Yıldırım II   Kısa menzilli balistik füze : ? adet, 300 km menzilli.
Roketsan Cirit   Havadan Karaya/ Karadan Karaya Lazer Güdümlü Füze: 8 KM menzilli anti tank ve zırhlı araç füzesi.
ATACMS MGM 140 Block I   Karadan karaya füze : 72 adet
Uçaksavar sistemleri
Çekili Uçaksavar Topları
L/70 & L/70T Bofors   Uçaksavar : 300 adet   
L/60 & M1A1 Bofors   Uçaksavar: 600+ adet   
Oerlikon GDF-001   Uçaksavar   : 100+, adet, Türkiye   MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
Oerlikon GDF-003   Uçaksavar   : 120 adet, Türkiye   MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
Oerlikon GAI-D01   Uçaksavar   : 440 adet, Türkiye   MKEK tarafından lisans altında üretilmektedir.
Rheinmetall Mk.20 Rh202   Uçaksavar   : 300+ adet
M55   Uçaksavar silahı : 900 adet, 4x12,7 mm silah.
Güdümlü Hava Havunma Sistemleri
M42 Duster   Kundağı motorlu uçaksavar   : 110 adet, FNSS 2x35mm ACV ile değiştirilecek.
Atılgan   Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi : 150+ adet, FIM-92 Stinger 8 füzesi kullanmaktadır.
Zıpkın   Kısa Menzilli Hava Savunma Sistemi : 80+ adet
Hava Araçları
Nakliye/Saldırı Helikopterleri
Sikorsky UH-60 Black Hawk   Çok amaçlı helikopter   : 106 adet, S-70A17/19: 56, S-70A28: 20 ve S-70D28: 30 helikopter.
Eurocopter AS-532UL Cougar   Çok amaçlı helikopter   : 48 adet, TUSAŞ tarafından lisans altında üretilmektedir.
Agusta-Bell AB206B3 JetRanger   Çok amaçlı ve eğitim helikopteri   : 25 adet, Bell 206 Agusta tarafından JetRanger adıyla lisans altında üretilmektedir.
Agusta-Bell AB205A1   Çok amaçlı helikopter   : 69 adet
Bell UH-1H/2020-ASAM   Çok amaçlı helikopter   : 52 adet   
Agusta-Bell 204   Çok amaçlı ve eğitim helikopteri   : 15 adet
Bell UH-1H   Çok amaçlı helikopter   : 85 adet
Bell AH-1P Cobra   Saldırı helikopteri   : 23   adet, T-129 ATAK'ın üretilmesiyle aşamalı olarak hizmet dışı kalacaktır.
Bell AH-1W SuperCobra   Saldırı helikopteri : 9 adet, 3 tanesi 2012 yılında satın alındı. Hellfire II K2 ile donatılmıştır.
T-129 ATAK   Saldırı helikopteri   19 : adet, Roketsan Cirit ve UMTAS silah sistemleri ile donatılmıştır. Toplam 51 adet sipariş edildi.
Bell OH-58B   Keşif helikopteri   : 3 adet   
CH-47F   Lojistik destek helikopteri : 6 adet, 11 adet sipariş edilmiş ve 6 adedi teslim alınmıştır.
İnsansız Hava Araçları
Heron   İHA   : 7 adet   
Bayraktar İHA   Taktik İHA : 12 sistem, her sistemde 6 adet Hava Aracı, 2 adet Yer Kontrol İstasyonu, 3 adet Yer Veri Terminali, 2 adet Faydalı Yük Ünitesi yer almaktadır. Teslimatlar devam etmektedir.
Bayraktar Mini İHA   Mini İHA   : 164 adet   
Malazgirt Mini İHA   Mini İHA   : 4 adet   


« Son Düzenleme: 24 Aralık 2018, Pazartesi - 08:11 Gönderen: Caner Çetin »
 
Beğenenler: Caner Çetin

Çevrimdışı çıspıntır

Ynt: Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik
« Yanıtla #2 : 09 Kasım 2018, Cuma - 11:49 »
Rütbe ve İşaretler

Rütbeler
Yaka İşaretleri (Spoletler)« Son Düzenleme: 24 Aralık 2018, Pazartesi - 08:12 Gönderen: Caner Çetin »
 
Beğenenler: Caner Çetin

Çevrimdışı Caner Çetin

 • Varlığımız Türk varlığına armağandır.
 • Buyruk
 • *
 • İleti: 3290
 • Beğeni Sayısı: 604
 • Cinsiyet: Bay
 • ''Sizlerin birisi, onların yirmisine denktir.''
 • Referans Olunan Üye(ler): 5
  • Profili Görüntüle
İnanmaktan korkma. Çünkü inanmaktır yaşamı gerçek anlamda var eden, öz veren. İnanmaktır, değiştiren ve olduran. İnanırsan, ama gerçek inanırsan, en zor anlarında inancın senin yanında olacaktır. İnanmak, inanmaktan da ötedir çünkü.

https://www.facebook.com/binyiltumengun
 

Çevrimdışı Caner Çetin

 • Varlığımız Türk varlığına armağandır.
 • Buyruk
 • *
 • İleti: 3290
 • Beğeni Sayısı: 604
 • Cinsiyet: Bay
 • ''Sizlerin birisi, onların yirmisine denktir.''
 • Referans Olunan Üye(ler): 5
  • Profili Görüntüle
Ynt: Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik
« Yanıtla #4 : 15 Mart 2019, Cuma - 01:39 »
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank düzeni (inventory) ile ilgili bilgibediz ile gelişmeleri buradan inceleyebilirsiniz. (

Bilgi: Leopard1A3'lerin büyük kısmı düzen dışına çıkmıştır. Düzen bilgisi açık kaynaklardan izlendiği için sayılar ayrılık gösterebilir.

https://twitter.com/i/moments/1106209296063348736
« Son Düzenleme: 15 Mart 2019, Cuma - 01:41 Gönderen: Caner Çetin »
İnanmaktan korkma. Çünkü inanmaktır yaşamı gerçek anlamda var eden, öz veren. İnanmaktır, değiştiren ve olduran. İnanırsan, ama gerçek inanırsan, en zor anlarında inancın senin yanında olacaktır. İnanmak, inanmaktan da ötedir çünkü.

https://www.facebook.com/binyiltumengun
 

Çevrimdışı Caner Çetin

 • Varlığımız Türk varlığına armağandır.
 • Buyruk
 • *
 • İleti: 3290
 • Beğeni Sayısı: 604
 • Cinsiyet: Bay
 • ''Sizlerin birisi, onların yirmisine denktir.''
 • Referans Olunan Üye(ler): 5
  • Profili Görüntüle
Ynt: Türk Kara Kuvvetleri - Düzenlik
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2019, Pazartesi - 20:34 »
FAUN yapımı yolakçı - zemin takviye aracı.

Doğru düzgün yolu olmayan, çamurlu, zorlu arazide yolak (daha küçük çapta, üstünden amaca doğru geçebilecek denli yol), geçebilmek için yeteri denli yer açtığı için.

İnanmaktan korkma. Çünkü inanmaktır yaşamı gerçek anlamda var eden, öz veren. İnanmaktır, değiştiren ve olduran. İnanırsan, ama gerçek inanırsan, en zor anlarında inancın senin yanında olacaktır. İnanmak, inanmaktan da ötedir çünkü.

https://www.facebook.com/binyiltumengun