Forum Defence Turk

ASKERÎ DÜŞÜNÜŞ => Harp Sanayii => Kuruluşlarımız => Konuyu başlatan: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:19

Başlık: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:19
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), 1985 yılında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), General Electric (GE), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) arasında kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası düzeyde bir üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda, her gün bir adım daha ileri giderek hedeflerine ulaşmaktadır. 1987 yılında ilk motor ve motor parçalarının üretim ve sevkiyatını gerçekleştiren TEI, aradan geçen yıllar içerisinde uçak motor parça ve modül üretimi, montaj ve test teknolojisinin ülkemize transferini gerçekleştirmiş; ayrıca uluslararası standartta, güvenilir, yüksek kaliteli üretimiyle kendini global pazarlarda kanıtlamıştır.

Bu çerçevede çalışmalarına devam eden TEI’nin yatırım ve girişimlerini sürdürdüğü başlıca faaliyet alanları  aşağıdaki gibidir;

1.  Parça ve Modül Üretimi

2.  Motor Tasarım ve Ürün Geliştirme 

3.  Motor Montaj ve Test & Motor Bakım,Onarım ve Revizyon

https://www.tei.com.tr/detay/genel-bilgiler
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:20
Vizyon

Küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olmak.

Misyon

Havacılıkta kullanılan güç sistemleri ve türevleri için küresel ölçekte, rekabetçi, sürdürülebilir ve özgün ürünler tasarlayan, üreten ve servis hizmeti veren lider motor şirketi olmak.

https://www.tei.com.tr/detay/vizyon-misyon
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:36
İnsana, çevreye değer ve güven vererek geleceği tasarlar, herşeyin hakkını vererek mükemmel sonuçları hedefleriz.

Bizim için Değerlisiniz

Her koşulda birbirimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, insanlara ve dünyamıza saygılı ve adil davranır, kıymetini biliriz.

Davranışlarımızla Güven Veririz

Verdiğimiz sözü her zaman ve her yerde tutar, kanunlara ve etik kurallara daima uyar, şeffaflık ve dürüstlükten vazgeçmeyiz.

Geleceği Tasarlarız

İnsiyatif alarak doğru kararları zamanında verir; ekip olarak hayata geçiririz.

Yaptığımız Her Şeyin Hakkını Veririz

Müşterilerimizin beklentilerini aşan en iyi ürün ve hizmetleri tasarlar, sunar ve geliştiririz.

Mükemmel Sonuçları Hedefleriz

Mükemmelliği, ürün ve hizmetlerimizdeki üstün  kalite ve uçuş emniyeti ile hedefleriz.

https://www.tei.com.tr/detay/degerler
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:38
Kalite ve güvenilirlik havacılık sektörü için kritik değerlerdir. Kalite yönetim sistemlerinin etkin çalışması, risklerin azaltılması ve ürün veya hizmet sunumunda kuruluşa güvenilir bir çerçeve sağlamakta önemli rol oynamaktadır.

TEI olarak amacımız müşteri odaklı bütünsel bir kalite sağlamak, yüksek kaliteli ürünler üretmek ve sürekli gelişim sağlamaktır.

Hedeflediğimiz kaliteye ulaşmak için dünyaca kabul görmüş kalite yönetim sistemlerinin gereklilikleri TEI’de uygulanmaktadır.

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_04122015161141.png)

https://www.tei.com.tr/detay/kalite-yonetim-sistemleri
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:39
TEI, kritik işlevlerini yerine getirirken yoğun şekilde bilgi üretmekte, derlemekte, işlemekte, kullanmakta, yayınlamakta ve bu faaliyetleri sırasında da birçok bilgi varlığından yararlanmaktadır. Bu sebeple TEI’de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulmasını ve işlerliğe kavuşturulmasını takiben sistem, ISO-27001 kriterlerine uygun olarak dış denetime tabi tutulup Eylül 2009 tarihinde sertifikalandırılmış ve bu tarihten itibaren TEI, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmektedir.

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_04122015181722.jpg)

https://www.tei.com.tr/detay/bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi

 
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:42
TEI, insana, çevreye değer ve güven vererek geleceği tasarlar ve her şeyin hakkını vererek mükemmel sonuçları hedefler. Bu doğrultuda insanın ve çevrenin, sağlık ve güvenlik açısından korunmasını, proaktif yaklaşımla ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir yönetim sistemiyle, işinin entegre bir parçası olarak, organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımı ile faaliyet alanının tümünde ele almak TEI’nin politikasıdır.

Bu politika çerçevesinde, değerlerimizle uyum içerisinde olan temel ilkeler benimsenmiştir:

1. Kurallara Uyum:
Çevre ve iş sağlığı güvenliği alanında ulusal mevzuata ve diğer şartlara uyar, sektörüyle ilgili uluslararası kurallara riayet eder ve sistematik olarak uygulamasını yapar.

2. Risklerin Yönetilmesi:
Çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını sıfır noktasında tutabilmek için tüm süreçlerimizde ve değişim yönetimi kapsamında yapılacak yeni uygulamalarda, tehlike kaynakları ve riskler ile çevre boyut ve etkilerini belirler ve bu riskleri / etkileri azaltabilmek için aksiyon planlarını hazırlar.

İş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, sağlık ve güvenlik risklerinden korunma, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, çalışan, ziyaretçi, müteahhit personeli ve stajyerlere işin riskine en uygun kişisel koruyucu donanımı sağlar ve toplu korunma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.

Çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri ve riskleri göz önünde bulundurularak sağlık gözetimini yürütür.

3. Çevre ve Enerji Yönetimi:
Atıkların, kaynak kullanımının, doğal kaynakların ve enerjinin birim tüketiminin azaltılması ile çevreye olan etkinin azaltılması için çalışır.

4. Acil Durum Yönetimi:
Acil durum önleme başta olmak üzere, müdahale için planlar hazırlar, müdahale edecek bir yapılanma oluşturur, planı uygular ve gözden geçirir.

5. Bilinçlendirme ve Eğitim:
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği kapsamında çalışanlarımıza, ziyaretçi, tedarikçi ve müteahhit personel ile stajyerlere eğitimler vererek farkındalığı artırır, çalışan ve paydaşları bilinçlendirir. Bu sayede çevre ve iş sağlığı güvenliği kültürünü oluşturup benimsenmesini sağlar.

6. Performans Yönetimi:
Çevrenin korunmasına, organizasyonda yer alan çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerin performansı sürekli iyileştirme bakış açısıyla düzenli olarak  izlenir ve ölçülür.

SERTİFİKALARIMIZ

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_2132016101756.jpg)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_2132016101616.jpg)

https://www.tei.com.tr/detay/cevre-saglik-is-guvenligi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:47
Genel Maksat Helikopter Projesi,

5 Aralık 2007 tarihinde alınan Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K .lığı), Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Hv. K.K. lığı), Jandarma Genel Komutanlığı (Jn. G. K. lığı), Özel Kuvvetler Komutanlığı (Öz. Kuv. K. lığı), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olmak üzere 6 Kullanıcının toplam 109 adet genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere başlatılmıştır. 109 adet Helikopter için 218 adet platform üstü, min. 18 adet de yedek motor olmak üzere toplamda 236 adet TEI üretimi, General Electric Aviation’ ın T700-GE-701D turbo şaft motoruna özdeş konfigürasyonlu T700-TEI-701D turbo şaft motoru kullanılacaktır.

GMHP Sözleşmesi, SSM yetkilileri nezdinde TUSAŞ, ve TEI arasında 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla Ankara’da imzalanmıştır. Programda  TUSAŞ Ana Yüklenici,  TEI ise lisanslı motor üretiminden sorumlu alt yüklenici olacaktır.

TEI’ nin Türk Genel Maksat Helikopter Programı Kapsamındaki Rolü:

TEI, program kapsamında; GE Aviation lisansı altında 236 adet T700-TEI-701D turboşaft motorunun  Motor Montaj ve Test (AIT) dahil %50’sinden fazlasına  denk gelen  alt parçalarla beraber 60’ın üzerinde değişik parçasının üretilmesi,  montajı, nihai testi, konfigürasyon yönetimi ve Lojistik Destek hizmetlerinden sorumlu olacaktır.   İlk defa olarak, motorun ömrü boyunca çevrimi yüksek yanma odası gibi sıcak bölge parçaları TEI tarafından Türkiye’de üretilecektir. Satış sonrası destek kapsamında, Türk nihai kullanıcıların envanterinde olan T700 motor ailesinin Depo Seviyesi Bakımını yerli üretim parçaları ile yapma imkânına ve Türkiye dışında tanımlanmış geniş bir coğrafya için rekabet edebilir Depo Seviyesi Bakım faaliyeti yapma hakkına sahiptir. Bu program ile TEI, rekabetçi bir fiyatla tüm paydaşlarına optimal fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Program Süresi:

ABD Hükümeti’nin ihracat lisanslarının alımını müteakip, TEI program takviminin başlamasından 27 ay sonra ilk motorları teslim edecektir. Orman Genel Müdürlüğü Konfigürasyonun’ daki ilk T-70 Helikopteri programın takviminin başlaması sonrası 55. ayda, Ortak Konfigürasyondaki ilk T-70 Helikopteri ise 57. Ayda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecektir.

TEI’ nin GMHP  programı kapsamındaki faaliyetleri  ilk T700-TEI-701D motorunun motorun tesliminden,  teslim edilecek en son T70 helikopterinin asgari 30 yıllık ömrü boyunca devam edecektir.

Program Kapsamında İlkler

- İlk kez 6 farklı kullanıcının çok çeşitli görev ihtiyaçları konsolide edilerek ortak bir konfigürasyonda tedarik gerçekleştirilecektir.

- Program kapsamında General Electric Aviation’ ın  T700 motoru “T700-TEI-701D” isim plakası altında Türkiye’de TEI tarafından üretilecek ve yurtdışına da satış imkanı olacaktır.

T700-TEI-701D Motoru

T700 motor ailesinin en son nesil üyesi olan T700-TEI-701D motoru, önden tahrikli;  entegre hava girişi parçacık ayıklayıcılı;  tek parçalı (single spool) beş kademe eksenel (axial) - tek kademe merkezkaç (centirfugal) kompresör,  merkezi akışlı dairesel (thru-flow annular) yanma odası, iki kademeli eksenel akış gaz üretici türbinden ve serbest  iki kademeli eksenel akış güç türbininden meydana gelen bir turbo şaft motordur. 2000 şaft beygir (shp) gücündeki, T700-TEI-701D motoru mevcut T700-GE-701C model motora göre %5 daha fazla güç ve motorun sıcak kesim komponentlerinde 2 kat daha fazla dayanıklılık sunmaktadır.

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_02122015103433.png)

General Electric T700 Motor Ailesi Hakkında

Sınıfının lideri olarak, T700 motor ailesi dünya çapında askeri döner kanatlı hava araçlarına güç vermektedir. Sağlamlık, emniyet ve olumsuz çevre koşulları altında asgari seviyede bakım gerektirmek T700 askeri motor ailesi tasarımının temelidir. Kullanıma sunulmasından  beri, T700 motor ailesi 50’den fazla ülkede, 125’den fazla müşterinin,  20’den farklı modelde döner ve sabit kanatlı hava aracı platformuna güç vererek, 60 milyon’ dan fazla motor uçuş saati gerçekleşmiştir.

https://www.tei.com.tr/detay/turk-genel-maksat-helikopter-programi-gmhp3

Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:53
TP400 MOTOR PROGRAMI

TP400-D6 motorunun tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetleri MTU Aero Engines, Snecma, Rolls-Royce ve ITP firmaları tarafından oluşturulan Europrop International (EPI) konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. TEI projede, ITP firması ile risk ve gelir ortağı olarak yer almaktadır.

Motorun A400M uçağı ile ilk uçuşu 2009 yılı sonlarında İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilmiş olup 2013 yılı sonunda motor hizmete girmiştir.

Tasarım, geliştirme, prototip üretim, montaj, test, seri üretim ve satış sonrası destek sorumluluğu TEI’ye ait olan iş paketleri:

Motor Ön Yatak Çerçevesi Modülü (Front Bearing Structure Module),
Pervane Dişli Kutusu Destek Çubukları (Propeller Gearbox Supporting Bars)
Birincil Egzoz Lülesi (Primary Exhaust Nozzle)
Egzoz Konisi (Exhaust Cone)
Projeye Özel Test Ekipmanları (Special to Project Test Equipment - SPTE)
 
Motor Özellikleri

Motor Tipi:Turboprop
Motor Gücü:Yaklaşık 11,000 shp (deniz seviyesi)
Basınç Oranı:25
Ağırlık:Yaklaşık 1,900 kg (kuru)
Uzunluk:3,5 m
Çap:0,92 m
Kompresör:5 orta basınç kademesi, 6 yüksek basınç kademesi
Türbin:1 yüksek basınç kademesi, 1 orta basınç kademesi, 3 düşük basınç kademesi
 
Genel Özellikler

Batı Avrupa’nın en güçlü turboprop motoru
Yüksek büyüme potansiyeli
Düşük ömür maliyeti
Askeri ve ticari uygulamalara dayanan komponent teknolojisi

https://www.tei.com.tr/detay/tp400-motor-programi3
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:54
LEAP MOTOR PROGRAMI

26 Eylül 2013 tarihinde GE Aviation ve TEI arasında imzalanan anlaşma ile LEAP motoruna ait kompresör blisk parçaları  TEI’de üretilecek. Anlaşma çerçevesinde 5 farklı kademede blisk parçası üretilecek olup, 60 milyon dolar yatırım yapılacak. 2035 yılına kadar ise 1.2 milyar dolar satış gerçekleştirilecek.

GE ve Snecma ile gerçekleştirdiği birçok “eş zamanlı mühendislik” projesini tamamlayarak üretim ve mühendislik kabiliyetlerini kanıtlayan TEI, bu hedef doğrultusunda 15’in üzerinde LEAP parçası için üretim siparişi almış olup, bu parçalar mevcut motor kesin sipariş adetlerine göre 2018-2019 yıllarından itibaren yıllık 170 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturacak.

Yeni Uygulamalar

Yeni nesil motorlarda son dönemlerde kullanılmaya başlanan yüksek geometrik karmaşıklığa sahip blisk ve spool parçaları havacılık sektörü için yeni bir uygulamadır. TEI, GE Aviaition ile imzalanan bu  anlaşmayla, önemli uçak motoru imalat teknolojisi uygulamasında dünyada sayılı şirketlerden biri olduğunu gururla duyurmuştur.

Yeni nesil LEAP motoru, hem yakıt ve maliyet verimliliği hem de çevresel faktörler açısından uçak motor teknolojisi gelişiminde önemli bir adımı simgelemektedir. LEAP motorlarında hayati bir parça olan blisklerin TEI'de üretilecek olması, Türkiye'nin 2023 vizyonunda yer alan;  yerel üretimin güçlendirilmesi ve ek istihdam yaratılması, Türkiye'nin küresel ölçekte havacılık ürünleri ihracat kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması hedefleriyle uyum içindedir.  TEI’nin bu projedeki en büyük amacı ise, LEAP motorundan  yıllık 230 milyon doların üzerinde bir iş hacmini garanti altına almak ve dünya üzerindeki en büyük LEAP motor parçası tedarikçisi olmaktır.

LEAP motoru blisk projesi kapsamında atalet kaynağı, 5 eksen pale frezeleme, curved slot milling (CSM), elektrokimyasal işleme (ECM), Ultrapolish-pale yüzey kalitesi iyileştirme, robotik yüzey işleme gibi üst düzey teknoloji gereksinimi olan prosesler uygulanacaktır. Bu proseslerde kullanılacak ekipmanların teknik gerekliliklerinin belirlenmesi ve proses geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/leap-motor-programi3
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 22:57
COUGAR MAKILA 1A1 MOTORLARININ LOJİSTİK DESTEĞİ PROJESİ

TEI, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Makila 1A1 motorlarının, 3000 saat veya 15 yıllık depo seviyesi bakımı ile plansız motor ve modül bakım işlemleri için Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ana kontraktör olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Savunma Sanayii Müştaşarlığı ile 26 Aralık 2011 tarihinde Cougar Makila 1A1 motorlarının Lojistik Desteği Projesi anlaşması imzalanmıştır. Bu proje TSK motorlarının İkmal Bakım Merkezleri dışında Depo Seviyesi Bakım (DSB) faaliyetlerinin gerçekleştiği ilk proje olup, Türkiye’nin gelecekteki DSB faaliyetleri için bir model oluşturmuştur.

Proje kapsamında TEI, 1. HİBM K.lığı ile ortak çalısma ve isbirliği ile AS532 Cougar Helikopteri Makila 1A1 motorlarının yurt içinde depo seviyesi bakım, onarım, modernizasyon ve yenileştirme işlerini gerçeklestirmek üzere gerekli kabiliyetler kazanmıştır.

Makila 1A1 motorlarının Lojistik Desteği Projesinde TEI tarafından gerçekleştirilen faaliyet kalemleri;

*Motor Giriş Kontrolleri
*Motor Giriş Testleri
*Motor Söküm
*Modül Söküm
*Keşif
*Hava İkmal Bakım Merkezi Aksesuar Onarım/Testleri
*Yurt Dışı Turbomeca Tamirleri
*Parça Siparişleri
*Modül Montaj / Balans
*Motor Montaj
*Test
*Sevkiyat

Bakım İşlemi Uygulanan Motor Modülleri ;

Modül 1 Air Intake Casing
Modül 2 Axial Compressor
Modül 3 HP Gas Generator
Modül 4 Rear Bearing
Modül 5 Power Turbine

https://www.tei.com.tr/detay/cougar-makila-1a1-motorlarinin-lojistik-destegi-projesi3
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:00
NATO AWACS UÇAĞI TF33 MOTORLARININ DSB PROJESİ

NATO AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorlarının 12.000 - 18.000 saatlik periyodik Depo Seviyesi Bakım ve plansız bakımları, TEI ile IAMCO arasında imzalanan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli MG2012/TU kontratı kapsamında, TEI ve Hava İkmal Bakım Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu anlaşma ile motor haricinde bazı motor parçaları ve aksesuarların bakım onarımı için de TEI yetkilendirilmiştir. Proje kapsamında bugüne kadar 100’ün üzerinde TF33 motorunun planlı/plansız bakımı TEI tarafından gerçekleştirilmiştir.

TEI vermiş olduğu üstün hizmetler sayesinde olduğu NAMSA ve IAMCO tarafından 2004, 2008 ve 2012 yıllarında “En İyi Tamir Merkezi” seçilmiştir.

TF33 motorlarının AIT Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler,

*Motor Giriş Kontrolleri
*Motor Giriş Testleri
*Motor Söküm
*Keşif
*HİBM Tamirleri
*HİBM Aksesuar Onarım/Testleri
*Motor Montaj
*Test
*Sevkiyat - Motor Sevkiyatları NATO

https://www.tei.com.tr/detay/nato-awacs-ucagi-tf33-motorlarinin-dsb-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:05
TURBOŞAFT MOTOR GELİŞTİRME PROJESİ

Türkiye’nin son dönemde başlattığı ve devam etmekte olan Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, Türk Genel Maksat Helikopteri gibi projelerde, itki sistemleri yurt dışı kaynaklardan tedarik edilmektedir. Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) ile bu projelerin en önemli bileşenlerinden motor sistemlerinin de yerlileştirilmesi ve bu projelerin yerlilik oranları arttırılırken dışa bağımlılıklarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Turboşaft Motor Geliştirme Projesi 07 Şubat 2017 tarihinde resmi olarak başlatılmıştır.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Alt Sistemler Daire’si önderliğinde yürütülecek olan proje kapsamında, bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli motor, TEI tarafından geliştirilecek.Turboşaft Motor Geliştirme projesi 8 yıllık bir proje olup, tamamı TEI çalışanından oluşan  ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofislerinde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede çalışacaktır.

Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecektir. Ayrıca bu motorun çekirdek teknolojisi “Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX” için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak ve Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacaktır.

https://www.tei.com.tr/detay/turbosaft-motor-gelistirme-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:07
TJ35 TURBOJET MOTORU GELİŞTİRME PROJESİ

TEI öncelikli olarak ulusal, uzun vadede ise uluslararası pazarda yerini alması öngörülen rekabetçi, yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip, İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) gaz türbin ihtiyacına yönelik turbojet ve turboprop motorlar geliştirmektedir. TEI’nin bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmaları 2004 yılından bu yana devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında TJ35 turbojet motoru geliştirilmiştir.

TJ35 TURBOJET MOTORU

İnsansız hava araçlarına artan talep ve buna paralel olarak Türkiye’deki askeri ve sivil havacılık sektörlerinde bu yönde projelerin üretilmeye başlaması ile birlikte, hava araçlarının itki sistemleri ile ilgili ihtiyaçları da gündeme gelmiştir. Bu çerçevede teknik kabiliyet geliştirme amacı ile 2004-2005 yıllarında TJ35 turbojet motor geliştirme projesi hayata geçirilmiştir.

TJ35 motorunun başlıca özellikleri ve teknik verileri;

*Hava ve propan ile başlatma
*Yer istasyonu ile veri bağlantılı EKÜ

Azami İtki (N)/(lbf):178/40
Özgül Yakıt Tüketimi (kg/N.h) / (lb/lbf.h):0.135/1.35
Azami Şaft Hızı (RPM):120,000
Kuru Ağırlık (kg) / (lb):3.1/6.8
Uzunluk (mm)/(in):250/9.8
Çap (mm)/(in):130/5.1
Bakım Aralığı (sa):25+
Tüm değerler ISA şartlarında deniz seviyesine göredir.

https://www.tei.com.tr/detay/tj35-turbojet-motoru-gelistirme-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:09
TJ90 TURBOJET MOTORU GELİŞTİRME PROJESİ

TEI öncelikli olarak ulusal, uzun vadede ise uluslararası pazarda yerini alması öngörülen rekabetçi, yenilikçi ve yüksek teknolojiye sahip, İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) gaz türbin ihtiyacına yönelik turbojet ve turboprop motorlar geliştirmektedir. TEI’nin bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmaları 2004 yılından bu yana devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında TJ90 turbojet motoru geliştirilmiştir. Geliştirilen bu motorların kontrolleri, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen elektronik kontrol üniteleri aracılığıyla yapılmaktadır

TJ90

TJ35 motoruna göre daha yüksek itki sağlayan turbojet motoru geliştirme çalışmaları Ocak 2011 tarihinde başlamıştır. TEYDEB desteği ile yürüyen projede, Mart 2012 tarihinde TUSAŞ’ın Şimşek platformunda kullanılmak üzere iş birliği anlaşması imzalanmıştır.

İlk uçuş testi 5 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, motor geliştirme testleri devam etmektedir.

7 Haziran 2017 tarihinde ise, TAI'nin Şimşek platformu ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir.

TJ90 motorunun başlıca özellikleri ve teknik verileri;

*Kerosen ile başlatma
*Elektrik ile başlatma
*EMI/EMC uyumluluğu
*Katapult yüklerine dayanım
*Yer istasyonu ile veri bağlantılı EKÜ
*Askeri standartlara uygun
 
Azami İtki (N)/(lbf):400/90
Özgül Yakıt Tüketimi (kg/N.h)/(lb/lbf.h):0.15/1.5
Azami Şaft Hızı (RPM):100,000
Kuru Ağırlık (kg)/(lb):3.6/7.9
Uzunluk (mm)/(in):413/16.3
Çap (mm)/(in):153/6
Bakım Aralığı (sa):25+

https://www.tei.com.tr/detay/tj90-turbojet-motoru-gelistirme-projesi
 
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:11
DİLEK: TİTANYUM ALAŞIMLARI İÇİN SÜPERPLASTİK ŞEKİLLENDİRME PROSESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

itanyum alaşımları yüksek mukavemet/yoğunluk ve tokluk değerleri, iyi korozyon direnci ve yüksek sıcaklıklarda özelliklerini koruyabilmesi gibi avantajlarından dolayı havacılık uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir.

Sahip olduğu özellikler nedeniyle işlenmesi ve şekillendirilmesi zor olan titanyumun alaşımlarından karmaşık geometrili yapıların istenen mekanik özelliklerde imal edilebilmeleri için sıcak şekillendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Süper plastik şekillendirme; özel bir sıcaklık ve yükleme koşullarında gerçekleşen bir sıcak şekillendirme yöntemidir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından desteklenen Dilek Projesi ile TAI ve TEI işbirliği ile havacılık sanayiinde hem platform hem de motor uygulamalarında kullanılan titanyum alaşımları için süper plastik şekillendirme prosesi geliştirilmesi ve yerli özgün projelerde dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/dilek-titanyum-alasimlari-icin-superplastik-sekillendirme-prosesinin-gelistirilmesi-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:13
YAKUT : HAVACILIKTA KULLANILAN NİKEL ALAŞIM KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

YAKUT Projesi ile geleceğin imalat teknolojisi olarak görülen katmanlı imalat yöntemlerinden biri olan Lazerle Metal Toz Ergitme (LAM) prosesinin, nikel süperalaşımlarından fonksiyonel parça imalatına yönelik olarak ülkemiz savunma sanayiine kazandırılması hedeflenmektedir. Katmanlı imalat teknolojisi genellikle tel, toz veya sac malzemenin katmanlar halinde birbiri üzerine ergitilerek katılaştırılması ile parça imalatı prensibine dayanmaktadır. Günümüz geleneksel imalat yöntemlerine kıyasla yüksek tasarım özgürlüğü sunması, ağırlık ve maliyet azaltımına olanak sağlaması gibi avantajları nedeniyle yeni sanayi devrimi olarak görülmektedir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından  desteklenmekte olan YAKUT Projesi ile Lazerle Metal Toz Ergitme (LAM) prosesinin uçak motorlarındaki yüksek basınç ve sıcaklık gibi zorlayıcı şartlar altında çalışabilen yüksek mekanik özelliklere sahip fonksiyonel parça imalatına yönelik olarak proses modelleme kabiliyeti ile birlikte kazanılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda proje kapsamında TEI TJ90 turbojet motoruna ait 9 alt parçadan oluşan yanma odasının UNS N06625 nikel süperalaşım malzemeden mekanik isterleri sağlayacak şekilde katmanlı imalat yöntemi ile tek parça olarak imalatı yapılacaktır.

YAKUT Projesi ile elde edilecek bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde orta ve uzun vadede, TEI’nin kendi motorlarında katmanlı imalat yöntemi kullanarak parça imalatı yapabilen ana motor üretici firmaları arasındaki yerini alması hedeflenmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/yakut-havacilikta-kullanilan-nikel-alasim-katmanli-imalat-teknolojisi-gelistirilmesi-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:14
İNCİ: HAVACILIKTA KULLANILAN TİTANYUM DÖKÜM TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Hassas döküm yöntemi, diğer döküm yöntemlerine nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet yanında daha iyi yüzey kalitesi elde edilmesine ve yüksek hacimli üretimlerde maliyetlerin azaltılmasına imkan verir.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından  desteklenen İNCİ Projesi ile hava platformlarında ihtiyaç duyulan titanyum alaşım parçaların hassas döküm yöntemi ile yerli olarak üretim kabiliyetinin kazanılması hedeflenmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/inci-havacilikta-kullanilan-titanyum-dokum-teknolojisi-gelistirilmesi-projesi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:15
DİNÇ

Savunma sanayii ve sivil amaçlı havacılık platformlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan havacılık kalite paslanmaz çelik ve nikel bazlı süper alaşımların üretilmesine yönelik olarak; gerekli olan baz alaşımların birincil ergitme yöntemi ile elde edilmesi, ikincil ergitme yöntemleri ile havacılık kalite paslanmaz çelik ve havacılık kalite nikel bazlı süper alaşımlara dönüştürülmesi ve ikincil işlemler ile bu alaşımların mekanik özelliklerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve doğrulanması gerçekleştirilecektir.

240 ton ergitme kapasitesine sahip ve nükleer kalite paslanmaz çelik malzeme üretebilen, ülkemizin öncü döküm firmalarından Akdaş Döküm, DİNÇ Projesine ana alt yüklenici olarak katıldı. Akdaş Döküm’ün proje kapsamında proses geliştirme faaliyetlerini yürüteceği ve prototip imalatlarını gerçekleştireceği DİNÇ Projesi, Mayıs 2018 başlamış olup, 60 ay sürecektir.

https://www.tei.com.tr/detay/dinc
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:15
ATOM

Havacılık sektöründe kullanılan türbinli motorlardaki yüksek yükleme ile sıcaklık koşullarında görev yapan nikel alaşım parçaların, katmanlı imalat yöntemi ile üretilmesi için ihtiyaç duyulan ihraç lisansına tabi nikel alaşım tozlar geliştirilecektir. Proje kapsamında; LAM (lazer katmanlı imalat) prosesine uygun nikel alaşım Inconel 718 ve Inconel 625 tozlarının ile, EBM (elektron ışını ile ergitme) prosesine uygun nikel alaşım Inconel 718 tozunun atomizasyon yöntemi ile üretimi, karakterizasyonu ve numuneler üzerinden doğrulanma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Ülkemizin köklü tezgâh geliştiren ve üreten firmalarından Ermaksan, ATOM Projesi’ne ana alt yüklenici olarak katılmıştır. Geçtiğimiz yıl, toz yatağında lazer ile metal ergitme prosesini kullanan ENA 250 modeli tezgâhının tanıtımını yapan Ermaksan, toz üretimi için üretim altyapısını geliştirecek ve pilot ölçekte toz imalatını gerçekleştirecektir. 12.04.18 tarihinde başlayan ATOM Projesi, 38 ay sürecektir.
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:17
ELEKTRON

Havacılık sektöründe; düşük yoğunlukları, yüksek oksidasyon direnci ve yüksek sıcaklık mukavemetlerinden dolayı tercih edilen titanyum alüminatlar, sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek tokluk ve oksidasyon dirençleri sebebi ile soğuk bölge parçalarında sıklıkla tercih edilen titanyum alaşımları ve türbinli motorlardaki yüksek yükleme ile yüksek sıcaklık koşullarında görev yapan nikel alaşım parçalar Elektron Işını ile Ergitme Metodu uygulanarak imal edilecektir. Proje kapsamında; Inconel 718 bağlantı braketi ve Ti6Al4V rulman yatak desteği ile Ti-48Al-2Cr-2Nb (Ti-Al) güç türbini palesinin EBM prosesi ile üretimi, karakterizasyonu ve üretilen protoptipler ile numuneler üzerinden doğrulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 04.04.18 tarihinde başlayan ELEKTRON Projesi, 38,5 ay sürecek

https://www.tei.com.tr/detay/elektron

Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:20
OPERATİF İHA MOTORU GELİŞTİRME PROJESİ

TEI ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında 27 Aralık 2012 tarihinde imzalanan proje, MALE sınıfı insansız hava aracları ihtiyaçları doğrultusunda üstün teknik özelliklere sahip olan bir turbodizel havacılık motorunun yurtiçi imkanlar ile geliştirilmesini kapsamaktadır.

Kalifikasyon ve sivil sertifikasyonu 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen proje ile Türkiye MALE sınıfı  insansız hava araçlarında kullanılabilecek üstün nitelikli milli bir turbodizel motora sahip olacaktır. Detay tasarım çalışmaları sertifikasyon süreçleri eşliğinde devam eden projede prototip üretim aşamasına gelinmiştir.

Proje kapsamında EASA CS-E temelinde Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu ve EASA Part 21 temelinde Tasarım Organizasyonu Yeterlilik Onayı (Pistonlu Motorlar) alınacak olması Türkiye’de bir ilktir.

Mevcut MALE sınıfı İHA motorlarına göre Operatif İHA Motoru’nun avantajları aşağıda sıralanmıştır:

*Daha Fazla Güç, Daha Yüksek Güç/Ağırlık Oranı
*Daha Fazla İrtifa Güç Kabiliyeti
*Daha Düşük Yakıt Tüketimi
*Daha Kompakt Tasarım
*Sivil Hacacılık Standartları ve Askeri Standartlar ile Uyumlu Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonu
*Özgün Motor Kontrol Sistemi Yazılımı ve Donanımı (Açık kod, geliştirilebilir)
*Hızlı Teknik ve Lojistik Destek
*İhtiyaca Bağlı Olarak Güç Artırma Potansiyeli

Operatif İHA Motoru’nun teknik özellikleri :

-Maksimum  Sürekli Güç :170HP
-Ağırlık:170 kg
-Özgül Yakıt Tüketimi:<210 gr/kWh
-Elektrik Güç Üretim Kapasitesi:9 kW (2 x 4.5kW)
-Kritik İrtifa (Tam Gücün Sağlandığı İrtifa):20.000 ft
-Maksimum İrtifa:30.000 ft
-Pervane  Devir Kontrolü:Değişken Hatve, Tek Levye Kontrolü, Hidromekanik
-Dişli Kutusu:İtici ve Çekici Konfigürasyon Pervaneler ile Uyumlu
-Motor Kontrolü:Yedekli Elektronik Motor Kontrol Sistemi (FADEC)
-Motor Kontrol Yazılımı:Özgün DO178-C  DAL-C uyumlu
-EGÜS Kontrol Yazılımı::Özgün, DO178C, DAL-C uyumlu
-Yakıt:JP8, Jet A1, EN590
-Uçak Arayüzü:MALE Sınıfı İHA ile Uyumlu Mekanik, Elektronik ve Sinyal Arayüzü

https://www.tei.com.tr/detay/operatif-iha-motoru-gelistirme-proje3
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:23
DİZEL MOTOR MODİFİKASYON PROJESİ

Bu proje, ticari bir turbodizel motorun MALE sınıfı İHA platformu isterlerini karşılayacak şekilde modifikasyonunun gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Yapılan modifikasyon ile motorun yüksek irtifada verdiği güç ve elektrik güç üretimi arttırılarak İHA’da kullanıma hazır hale getirilmektedir.

Modifiye Edilmiş Motorun Teknik Özellikleri

-Maksimum Sürekli Güç:155 hp
-Kuru Ağırlık:165 kg
-Özgül Yakıt Tüketimi:<215 gr/kWh
-Elektrik Güç Üretim Kapasitesi:9 kW (2 x 4.5kW)
-Kritik İrtifa (Tam Gücün Sağlandığı İrtifa):11.500 ft 
-Maksimum İrtifa:30.000 ft
-Pervane  Devir Kontrolü:Değişken Hatve, Tek Levye Kontrolü, Hidromekanik
-Dişli Kutusu:İtici Konfigürasyon
-Motor Kontrolü:Yedekli Elektronik Motor Kontrol Sistemi (FADEC)
-Motor Kontrol Yazılımı: DO178-C  DAL-C uyumlu
-EGÜS Kontrol Yazılımı:: DO178C, DAL-C uyumlu
-Yakıt:JP8, Jet A1, Dizel
-Uçak Arayüzü:MALE  sınıfı İHA ile Uyumlu Mekanik, Elektronik ve Sinyal Arayüzü
 
https://www.tei.com.tr/detay/dizel-motor-modifikasyon-proje3
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:25
PARÇA ve MODÜL ÜRETİMİ

TEI, havacılık endüstrisi için hassasiyet ve yenilikçilik prensipleri doğrultusunda geniş bir yelpazede 1987 yılından bugüne 800'ün üzerinde parçanın üretimini gerçekleştirmektedir. Bugün, TEI’nin ulaştığı noktada toplam 40 farklı tipteki askeri ve ticari motor programları için ana motor üreticilerine hizmet sunulmaktadır.

Başta General Electric olmak üzere Amerika, Avrupa, Asya ve Uzak Doğu’da sektörün önde gelen markalarına hizmet etmeyi amaçlayan TEI, motor üreticisi olma hedefiyle modül üretim faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda TP400 projesinde yer alan FBS (Front Bearing Structure) modülü, Rolls-Royce için üretilen “Power Turbine“ modülü ve F110 motorlarında kullanılan “Bearing Housing Assembly” modülü tamamlanmış ve devreye alınmış projeler arasındadır. Bunların yanısıra, yapılan yatırımlar ile kompresör modüllerinde yer alan ve sayılı firma tarafından yapılan blisk ve spool üretimi de Türkiye’de TEI tarafından başlatılmıştır.

İMALAT KABİLİYETLERİ

TEI, ulaştığı 30 yıllık deneyim ve yatırımları sayesinde bugün çok sayıda askeri ve sivil uçak için motor parçası üretmekte ve bunun için sektörün ihtiyacı olan imalat kabiliyetlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Sahip olduğu bu kabiliyetler sayesinde konvansiyonel üretim metotları yanında Nadcap onaylı özel prosesler ve tahribatsız muayeneler de TEI’nin uzmanlaştığı konular arasındadır. Bunun yanında kaliteden taviz vermeyen yaklaşımıyla TEI, Yalın Üretim ve 6 Sigma yaklaşımını imalat süreçlerinin tüm aşamalarında uygulamaktadır.

https://www.tei.com.tr/detay/parca-ve-modul-uretimi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:26
TALAŞLI İMALAT

Parça imalatı alanında dünya havacılık endüstrisinde lider şirketlerden biri olmayı hedefleyen TEI, talaşlı imalat proseslerinde geniş bir kabiliyet ağına sahip olup ileri teknolojilere yatırım yaparak bu alanda imalat kabiliyetlerini sürekli iyileştirmektedir.

CNC Tornalama
CNC Frezeleme
CNC Taşlama
Delik İçi Taşlama
Curvic Coupling Taşlama
Disk Broşlama
Diş Açma (Spline)
Otomatik Köşe İşleme / Çapak Alma (Robotik Uygulamalar, Yüksek Hızlı 6 Eksen Uygulamaları, Özel Tasarım İş İstasyonlarında Aşındırıcı Fırça Uygulamaları)
Aşındırıcı Akış ile İşleme
Titreşimli Yüzey İşleme
kabiliyetleri sayesinde TEI’de, havacılık sektörünün gerektirdiği yüksek kalitede ve hassasiyette ürünler üretilebilmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/talasli-imalat

Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:26
FABRİKASYON

Sac parçaların imalatı ve operasyonel süreçleri konusunda TEI mevcut kabiliyetlerinin yanında, endüstrideki yeniliklere paralel olarak yeni proseslere ve otomatik uygulamalara yatırım yaparak fabrikasyon alanında havacılık sanayiinin yüksek standartlı gereksinimlerini karşılamaktadır. TEI’nin sahip olduğu kabiliyetler:

GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) [6 Eksen Otomatik ve 4 Eksen Yarı Otomatik Tezgah Kabiliyeti, Manuel Kaynak Kabiliyeti]
Robotik Noktasal Direnç Kaynağı
Dikiş Direnç Kaynağı
Soğuk Şekil Verme [300 ton Kapasiteli Hidrolik Pres]
Kesme ve Bükme [Expand ve Roll Makinaları]
Perçinle Birleştirme
Delik Delme [Eksantrik Pres]
Hava Akış Ölçümü [Debi Ölçümü ve Etkin Alan Ölçümü]
 
https://www.tei.com.tr/detay/fabrikasyon
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:28
BLİSK ve SPOOL ÜRETİMİ

ATALET KAYNAĞI

Birden fazla kompresör blisk veya diskinin birleştirilerek spool parçalarının üretilmesinde atalet kaynağı (Inertia Welding) prosesi kullanılmaktadır. Bu metodda iş parçalarından biri dönen bir volana, diğeri ise tezgah gövdesine sabitlenir. İşlem için gerekli enerji önceden tespit edilmiş bir hız ile döndürülen volanda depolanır. Dönen ve sabit parçaların biribirlerine doğru itilmesi ile sağlanan sürtünme ve bunun sonucu oluşan yüksek ısı, kaynak için gerekli enerjiyi sağlar. Atalet kaynağı metodunda işlem sürelerinin oldukça kısa olmasına karşılık, proseste yüksek tekrar edilebilirlik yani kararlılık görülür. TEI, 20,000kN kapasiteli bir atalet kaynağı tezgahı bulundurmakla birlikte, dünyanın en yüksek kapasiteli atalet kaynağı tezgahına sahip havacılık şirketlerinden biri durumundadır.

HASSAS PALE İMALAT TEKNOLOJİLERİ

ECM (Elektro Kimyasal İşleme): Elektrokimyasal İşleme (ECM) prosesi, blisk parçalarında kompleks geometrilere sahip aerodinamik pale yüzeylerinin oluşturulmasında kullanılan geleneksel olmayan, maliyet etkin bir imalat yöntemidir. ECM prosesi geleneksel frezeleme yöntemlerine göre daha hızlı, yüzeyde işlem hasarı bırakmayan, stres yaratmayan ve mükemmel yüzey kalitesi oluşturan bir işlemdir. Malzeme kaldırma hızı malzeme sertliğinden bağımsızdır.TEI’de 6 eksen CNC ECM tezgahı ve ECM elektrolit şartlandırma tesisi (Brewery) bulunmakta olup ECM prosesi ile blisk pale işleme kabiliyeti bulunmaktadır.
 

Yüksek Hızlı Pale Frezeleme: Yeni teknoloji uçak motorlarında kullanılan bliskler, yapıları itibariyle karmaşık geometrili, üretimi zor ve maliyetli parçalardır. TEI’de blisk pale yüzeylerinin istenen kalitede ve makul işlem süreleri içinde hızlı frezeleme yöntemi ile de üretilebilmesi için, yüksek makina dinamiği ve hassasiyetine sahip özel 5 eksenli tezgahlar kullanılmaktadır.TEI’de blisk pale frezeleme stratejileri geliştirilmiş olup cnc program oluşturulması için gerekli yazılım altyapısı bulunmaktadır. Blisk frezeleme prosesinde takım, takım tutucu sistemleri, kesme parametreleri, fikstürleme ve kesme sıvısı etkileri üzerine projeler hazırlanarak uygulama pratikleri oluşturulmuştur. Ayrıca 5 eksen yüksek hızlı blisk işleme prosesi bilgisayar ortamında simüle edilerek tezgah veya parçalar açısından risk taşıyan durumlar önceden tespit edilmektedir.

YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

Robotik Yüzey ve Köşe İşleme: TEI’de robotik yüzey ve köşe işleme sistemi kullanılarak disk, spool, blisk, casing gibi parçaların dar töleranslı ve ulaşılması zor yüzeylerinde köşe kırma ve yüzey kalitesi iyileştirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. El işçiliği ortadan kaldırılarak kritik bölgelerdeki hassas köşe kırma ve yüzey kalitesi gereksinimleri yüksek tekrar edilebilirlik ile sağlanmaktır. Kritik bölgelerin hava akış karakteristiği etkilenmediği için ürün güvenilirliği ve kalitesi de artmaktadır.
Titreşimle Yüzey İşleme
Eş Zamanlı Bilyalı Dövme

ÖLÇÜM VE MUAYENE TEKNOLOJİLERİ

Boyut ve Form Ölçüm Teknolojileri
Eddy Akımları ve Ultrasonic Muayene

https://www.tei.com.tr/detay/blisk-ve-spool-uretimi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:30
ÖZEL PROSESLER / ÖZEL PROSES KALİTE KONTROL

ÖZEL PROSESLER

Termal Sprey Kaplamalar
Bilyalı Dövme
Eşzamanlı Bilyalı Dövme
Atalet Kaynağı
Elektrokimyasal İşleme
Kaplama ve Boyama
Nikel Krom Kaplama
Kauçuk  Kaplama
Makro Dağlama & Titanyum Makro Dağlama & Siyah Oksit Kaplama
Alkali Temizleme & Titanyum  Temizleme
Dalma Erezyon & Tel Erezyon &  Elektrokimyasal Delik Delme
Kimyasal Frezeleme
Isıl İşlem
Sert Lehimleme
Lazer Kesim ve Delik Delme

https://www.tei.com.tr/detay/ozel-prosesler-ozel-proses-kalite-kontrol
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:31
ÖLÇÜM KABİLİYETLERİ / TAHRİBATSIZ MUAYENE

ÖLÇÜM KABİLİYETLERİ

Uçuş güvenliğini ve müşteri memnuniyetini temel alan kalite yaklaşımıyla TEI, bünyesinde bulundurduğu yüksek teknoloji ürünü 2D/3D, temaslı/temassız, sabit/hareketli kalite kontrol ekipmanları ve her zaman daha iyiyi hedefleyen, sürekli gelişim felsefesini bir yaşam biçimi haline getirmekle kalmayıp, en değerli sermayesi olan çalışanları sayesinde, sürdürülebilir başarılarıyla her gün adından biraz daha fazla söz ettirmekte ve tüm paydaşlarına güven vermektedir.

Ekipman kalibrasyonlarının %90’dan fazlası TEI bünyesinde kurulu mekanik ve elektronik kalibrasyon laboratuvarlarında, havacılık sanayiinin gerektirdiği hassasiyet, doğruluk ve izlenebilirlik kriterlerine uygun olarak, konusunda uzman, sertifikalı TEI personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. TEI’nin kalibrasyon izlenebilirliği yurt içinde TÜBİTAK-UME, yurt dışında ise NIST üzerinden sağlanmaktadır.

TAHRİBATSIZ MUAYENE

Ultrasonik Muayene
Girdap Akımları ile Muayene
Floresan Penetrant Muayene
Manyetik Parçacıkla Muayene
Radyografik (X-Işınları ile) Muayene

https://www.tei.com.tr/detay/olcum-kabiliyetleri-tahribatsiz-muayene
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:32
YALIN ÜRETİM

2001 yılından bu yana TEI daha esnek, daha hızlı ve daha verimli bir şirket olmak için yalın üretim anlayışını benimsemiştir. Yalın üretim prensipleri gereği hücresel üretimi benimseyen TEI, yalın üretim hücreleri vasıtasıyla israflarını azaltarak verimliliğini üst düzeyde tutmaktadır.

TEI üretim hacminin %50’si yalın üretim hücrelerinde üretilmektedir. Verimliliğin, karlılığın ve kalitenin üst düzey olduğu bu yalın üretim hücrelerinden fabrika bünyesinde 10 adet bulunmaktadır. TEI’nin geleceğe yönelik strateji hedeflerinden başlıcası, bu tarz yalın üretim hücrelerinin sayısının ve genel iş hacmindeki oranının arttırılması yoluyla toplam işletme verimliliğinin daha da yukarılara çekilmesidir.

https://www.tei.com.tr/detay/yalin-uretim
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:36
NADCAP ONAYLARI

TEI, 18 adet Nadcap proses grubu arasından Kimyasal Prosesler, Tahribatsız Muayene Yöntemleri, Isıl İşlem, Yüzey Geliştirme, Konvansiyonel Olmayan Yöntemler ile İşleme, Kaplama, Ölçüm ve Muayene, Kaynak, Konvansiyonel Yöntemler ile İşleme ve Malzeme Testleri  olmak üzere 10 farklı proses grubu ile 39 adet özel proses için Nadcap akreditasyona sahiptir. 8 adet proses grubunda da akreditasyon süresi ‘Merit’ durumundadır.

NADCAP SERTİKALARIMIZ

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_04122015175600.jpg)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_1492017134548.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_1492017134845.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_1452018085106.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_04122015180009.jpg)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_132018091120.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_2582017164324.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_2542018104901.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_25102017105326.JPG)

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/dosya_26102017080202.JPG)

https://www.tei.com.tr/detay/nadcap-onaylari
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:38
TEI PARÇA VE MODÜLLERİ İLE ÇALIŞAN MOTORLAR

(https://www.tei.com.tr/dosyalar/dosya/motorlar_plaka.png)

https://www.tei.com.tr/detay/tei-parca-ve-modulleri-ile-calisan-motorlar
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:40
MOTOR MONTAJ TEST ve MOTOR BAKIM ONARIM REVİZYON

MONTAJ, KONTROL VE TEST (AIT)

TEI, bünyesindeki teknolojik ekipmanlar, Max. 100.000 lbs. kapasiteli  TurbofanTest Bremzesi ve Max. 2500 shp kapasiteli Turboshaft/prop Test Bremzesi ile yüksek teknolojili  bir montaj ve test tesisine sahiptir.

100,000 lbs kapasiteli Turbofan Test Bremzesi’nde  Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve  Umman Hava Kuvvetleri  envanterinde  bulunan F16 uçaklarına güç veren F110 motorlarının testleri yapılmış olup, halen NATO Erken Uyarı Sistemi Uçakları’nın (AWACS)TF33 motorlarının testleri devam etmektedir.

Ayrıca 2,500 shp kapasiteli Turboshaft/prop Test Bremzesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Eurocopter AS532 Cougar helikopterlerine güç veren Makila 1A1 motorlarının testleri gerçekleştirilmektedir.

Makila 1A1 Motoru
*F110 Motoru
*TF33-PW-100A

BAKIM, ONARIM VE REVİZYON (MRO)

TEI, 1999 yılından itibaren NATO AWACS uçaklarının TF33 motorlarına Depo Seviyesi Bakım hizmeti sağlamaktadır. Bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalarla 2004, 2008 ve 2011 yıllarında NSPA ve IAMCO tarafından “En İyi Motor Bakım Firması” seçilmiştir.

Bahreyn Hava Kuvvetlerinin  F110-100 Motorları için ENSIP/SLEP hizmeti verilmekte olup,  Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri‘nin F110-GE-129C Motorlarının bakımları da TEI tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

TSK envanterinde bulunan Cougar Helikopteri Makila 1A1 motorlarının Depo Seviyesi Bakımları TEI’de yapılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen faaliyetlerin yanısıra, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yerini alacak olan Genel Maksat Helikopteri Motoru’nun MRO kabiliyetinin  de  yeni MRO binasında kazanılması planlanmakta olup, kazanılacak bu kabiliyet ile bölgedeki mevcut  T700 Envanteri için de MRO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

https://www.tei.com.tr/detay/motor-montaj-test-ve-motor-bakim-onarim-revizyon
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:42
MOTOR TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME

TEI, üstlenmiş olduğu, küresel ölçekte lider bir motor şirketi olma misyonu doğrultusunda, sahip olduğu yüksek imalat teknolojilerine paralel olarak, özgün tasarıma sahip yerli motor hedefi için planlı çalışmalar sürdürmektedir.

1996 yılında GE Aviation ile yürütülen J85 Ejektör Geliştirme Sistemi Projesi ile Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır. 2003 yılında Askeri Nakliye Uçağı A400M’in TP400-D6 motorunun tasarım, geliştirme mühendisliği ve üretim faaliyetleri için ITP firması ile Endüstriyel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

2004 yılında İnsansız Hava Aracı ve Hedef Uçak uygulamalarında kullanılabilecek turbojet ve turboprop gaz türbin motorlarının tasarım ve geliştirme faaliyetlerine başlayan ve İHA motorları ile ilgili tasarım çalışmalarını sürdüren TEI, son yıllarda pistonlu motorları da kapsayacak şekilde çalışmalarını genişletmiştir.

Bu projelerin yanı sıra altyapı ve teknoloji projeleri de TEI tarafından yürütülmektedir. Bu amaçla 2014’te Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yüzde yüz desteklenen “YAKUT: Havacılıkta Kullanılan Nikel Alaşım Katmanlı İmalat Teknolojisi Geliştirilmesi”, “DİLEK: Titanyum Alaşımları için Süperplastik Şekillendirme Prosesinin Geliştirilmesi” ve “İNCİ: Havacılıkta Kullanılan Titanyum Döküm Teknolojisi Geliştirilmesi” Projelerine başlanmıştır.

TEI için bir diğer önemli proje de Özgün Hafif Helikopter için tasarlanacak turboşaft motoru projesidir. Bu konuda tasarım yol haritası, motor sertifikasyonunu da kapsayacak şekilde oluşturulmuş olup TUSAŞ ve SSM ile görüşmeler devam etmektedir.

TEI, yıllık cirosunun yaklaşık %5’ine denk gelen bir kısmı Ar-Ge çalışmalarına ayırmakta, her geçen yıl yükselen cirosuna paralel olarak Ar-Ge’ye ayırdığı pay da artırmaktadır. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilen önemin sonucu olarak, “2014 ve 2015 yıllarında üst üste iki kez Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Havacılık alanında en iyi Ar-Ge Merkezi seçilmiştir.

https://www.tei.com.tr/liste/proje/motor-tasarim-ve-urun-gelistirmeler
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 14 Temmuz 2018, Cumartesi - 23:46
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Londra’da düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Airshow’a özgün ürünleri ile katılıyor. TEI; fuarda ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170’i, Türkiye’nin İlk Milli Turboşaft motoru olan TS1400’ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

(https://iasbh.tmgrup.com.tr/039ead/752/395/0/0/960/505?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/07/14/tei-milli-urunlerini-ingilterede-sergileyecek-1531579673057.jpg)

16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Farnborough Airshow'da TEI; ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170'i, Türkiye'nin İlk Milli Turboşaft motoru olan TS1400'ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

(https://iasbh.tmgrup.com.tr/1d1e7d/0/0/0/0/800/534?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/07/14/tei-milli-urunlerini-ingilterede-sergileyecek-1531579679055.jpg&mw=555)

TEI TARAFINDAN ÜRETİLEN 5 KADEME BLİSK

Stantta ayrıca, TEI'nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP için, TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

(https://iasbh.tmgrup.com.tr/3ecc5e/0/0/0/0/534/800?u=https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2018/07/14/tei-milli-urunlerini-ingilterede-sergileyecek-1531579691518.jpg&mw=555)

TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİNİN GELDİĞİ SEVİYE...

Global sivil havacılığın yüzde 50'sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, dünyanın dev firmalarının katıldığı Farnborough Airshow'a katılarak hem marka değerini pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayinde geldiği seviyeyi sektör oyuncularına gösterecek.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2018/07/14/tei-milli-urunlerini-ingilterede-sergileyecek
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 16 Temmuz 2018, Pazartesi - 01:27
TEI’den Farnborough çıkarması

(http://www.kokpit.aero//image/data/fuar/farnborough/2018/farnborough%20turk%20(1).jpg)

TEI YERLİ ÜRÜNLERİ SERGİLEYECEK

TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Londra’da düzenlenen ve dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Airshow’a özgün ürünleri ile katılıyor. İlk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170’i, Türkiye’nin İlk Millî Turboşaft motoru olan TS1400’ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 Turboşaft Motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

Stantta ayrıca, TEI’nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP için, TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

http://www.kokpit.aero/tai-tei-farnborough-2018

 
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 31 Ağustos 2018, Cuma - 03:40
TEI parçaların kalitesini ‘ultrapolis’ ile artırdı, verimlilik artı

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/imalat/tei%20super%20cila.jpg)

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) geliştirdiği ‘ultrapolish’ prosesi ile imalat kalitesini yükseltirken verimlilik konusunda da önemli bir adım yaptı.

TEI’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Geliştirdiğimiz ‘ultrapolish’ prosesi ile, en büyük tedarikçisi olduğumuz ve global çapta en çok tercih edilen yeni nesil ticari uçak motoru olan LEAP motorlarına ait blisk parçalarının yüzey kalitesini, en iyi seviyelere yükseltiyoruz”

Konuyla ilgili bilgi veren Kokpit.aero yazarı Sinan Şal, prosesin önemine dikkat çekerek “Kompresör kanatçıkları ‘ultrapolish’ yapılarak, yüzey pürüzlülüğü (5 microinch ya da daha az) azaltılmakta ve bunun sonucunda kompresör verimi artmaktadır. LEAP gibi isterlerin çok yüksek olduğu bir motorda bu gereksinimi sağlamak kolay değil. Tebrikler TEI” dedi.

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/imalat/tei%20parca%20imalat.jpg)

HEM 737MAX HEM DE A320NEO’LARDA KULLANILIYOR

CFMI şirketi tarafından tasarlanan LEAP motorları, Boeing 737MAX ve Airbus A320neo serilerine güç veriyor. Yeni nesil motor, eskilerine göre ciddi yakıt tasarrufu ve bakım kolaylığı sağlıyor. TEI, LEAP motorlarının en önemli parça imalatçı şirketlerinden biri.

http://www.kokpit.aero/tei-super-cila-parca
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 25 Eylül 2018, Salı - 00:06
Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri stajlarını TEI'de yapacak

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/tei%20gebze%20teknik1.jpg)

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) ve Gebze Teknik Üniversitesi arasında Eskişehir’de iş birliği anlaşması imzalandı. Törene TEI Yönetim Kurulu Başkanı Temel Kotil, Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Bülent Akbaş katıldı.

Anlaşmaya göre, Gebze Teknik Üniversitesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve gerekli kriterleri sağlayan öğrenciler TEI’de uzun dönemli staj programına kabul edilecekler.

Proje ile genç mühendis adaylarının üniversitede öğrendikleri teorik bilgileri, TEI’nin mühendislerinden edinecekleri tecrübeler ile harmanlayarak ülkemizin savunma ve havacılık sektörüne katkı sağlayacak şekilde pratiğe dönüştürebilecek.

1985 yılında Eskişehir’de kurulan TEI, uçak motor parçalarının imalatının yanı sıra son yıllarda geliştirdiği motor projeleri ile adından söz ettiriyor.

http://www.kokpit.aero/tei-gebze-teknik-isbirligi-anlasmasi
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: Caner Çetin - 25 Eylül 2018, Salı - 01:13
İşte gerek olan tam da böylesi bir öğrenme tüzümü. Böylece bilgi deneyime çarpacak ve asıl olan meydana çıkacak. Geçen Cumhurbaşkanı da doğru hatırlıyor isem meslekî okullar üzerinde durup, örneğin Almanya'da olduğu üzere bilgi ile deneyimin/çalışmanın birleştirildiği bir öğrenme düzeni üzerine söz edip bunun hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmişti. Tüm bu gelişmeler çok hayatî.

Burada TUSAŞ kendi YouTube üyeliğinden konuyla ilgili bir çalışma da yüklemiş.

Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: Caner Çetin - 26 Eylül 2018, Çarşamba - 18:43
TUSAŞ’dan Azerbaycan’a İHA’da İş Birliği Teklifi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ADEX’e katıldı. Azerbaycan Başbakanı Navrouz Memmedov fuarda TUSAŞ’ı ziyaret ederek özgün ürünler hakkında bilgi aldı. TUSAŞ resmi twitter hesabından ziyaret bilgisini paylaştı. C4Defence’in edindiği bilgilere göre TUSAŞ ziyaret sırasında Azerbaycan’a insansız sistemlerde işbirliği teklifini doğrudan Başbakan Memmedov’a iletti. Azerbaycan’ın ilgi göstermesi halinde TUSAŞ nihai montaj hattından sistem entegrasyonuna kadar her türlü konuda iş birliğine kapısını açık tutuyor.

Kaynak: C4 Defence, 2018.09.26.

(https://resmim.net/f/zP4rdP.jpg)
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 29 Eylül 2018, Cumartesi - 16:39
TEI’nin geliştirdiği PD170 ANKA-S’de uçmak için gün sayıyor

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/pd170%20anka.jpg)

Eskişehir merkezli TEI tarafından geliştirilen PD170’in ANKA-S İnsansız Hava Aracı’nda uçuşunun önümüzdeki haftalar içinde yapılması planlanıyor. Yer testlerinden başarıyla çıkan sistemin ilk uçuşunun ardından TUSAŞ’ın gerçek uçuş testleri başlayacak. Bu aşamanın da tamamlanması sonrasında motorun önümüzdeki yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi bekleniyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı. TEI ile 27 Aralık 2012 tarihinde İHA’larda kullanılmak üzere turbodizel bir uçak motoru geliştirilmesi ve imalatı konusunda anlaşma yapılmıştı. Tasarım ve imalatı TEI’de gerçekleştirilen motor, geçen yıl TEI tarafından test edildi. Başarıyla sonuçlanan testlerin sonrasında motor uçuş için TUSAŞ’a gönderildi.

SERİ İMALAT BAŞLAYACAK

SSB ile TEI arasındaki anlaşmaya göre ilk etapta toplam 10 adet motor imalatı yapılacak. Seri üretim için çalışmaların ocak ayında başlaması hedefleniyor.

Motor sisteminin gelecekte gelişimine devam edilmesi ve tek motorlu eğitim uçaklarında da kullanılması planlanıyor.

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/tei%20%20pd170.jpg)

http://www.kokpit.aero/tei-pd170-anka-s-test
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 08 Ekim 2018, Pazartesi - 22:09
TEI, Gür Metal'i Satın Alıyor

(http://www.c4defence.com/ImageM/43e51acf-d87d-405b-872b-6cc144628e0f.jpg)

Eskişehir’de kurulu Tusaş Motor San. AŞ (TEI)  Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ (Gür Metal) ile Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin (Gürtek Metal) yüzde 51 hisselerini satın alıyor. Firmalar, Tusaş Motor San. AŞ'ye (TEI) devredilme işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, demir çelik ve diğer metaller sektöründe faaliyet gösteren Gür Metal ve Gürtek Metal'in yüzde 51 hisselerinin, TEI'ye devredilmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

http://www.c4defence.com/Gundem/tei-gur-metal-i-satin-aliyor/7176/1
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 09 Ekim 2018, Salı - 17:12
TEI 'en iyi tedarikçi' ödülünün sahibi oldu

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, CFM56 ve LEAP motor programları için ürettiği çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve zamanında sevkiyattan dolayı 'en iyi tedarikçi' ödülünü aldı.

(https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/maintmps/2018/10/09/091020181027199627531_2-41.jpg)

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), General Electric (GE) Aviation ve Safran Aircraft Engines tarafından "en iyi tedarikçi" ödülüne layık görüldü.
 
Türkiye'nin motor merkezi zirveye çıktı
TEI 2023 hedefine emin adımlarla ilerliyor
Türkiye İHA motoru satacak
TEI ürettiği motorları görücüye çıkartıyor
TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek
Motor üretimine 205 milyon liralık yatırım
 
TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEI, dünyanın en çok tercih edilen CFM56 ve LEAP motor programları için yüksek kaliteyle ürettiği çok sayıda farklı parça, sunduğu rekabetçi fiyatlar ve zamanında sevkiyattan dolayı "en iyi tedarikçi" ödülüne layık görüldü.
 
GE Aviation ve Safran Aircraft Engines tarafından Şanghay'da düzenlenen ve dünya genelinde pek çok motor tedarikçisinin katıldığı "2018 CFM Global Sourcing Supplier Symposium Asia" organizasyonundaki törende TEI adına ödülü TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit aldı.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akşit, ödülü almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçen yıl da dünya genelinde 'en iyi LEAP tedarikçisi' ödülünü kazanmıştık. Bu mutluluğu iki yıldır üst üste TEI'ye yaşatan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Spets Techno Export (STE) ile tanksavar çözümleri tanıtılacak.

https://www.star.com.tr/teknoloji/tei-en-iyi-tedarikci-odulunun-sahibi-oldu-haber-1393687/
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 10 Ekim 2018, Çarşamba - 01:01
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: YörükEfe - 12 Aralık 2018, Çarşamba - 12:27
TEI, Gür Metal’in yüzde 51’ini satın aldı

(http://www.kokpit.aero//image/data/tei/tei%20gur%20metal1.jpg)

TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. bugün yaptığı açıklama ile Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. A.Ş.’nin (Gür Metal) %51 hissesini satın aldı.

TEI ve Gür Metal Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen Metal Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) Projesi ve Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) Projesi’nde birlikte çalışıyordu.

TİTANYUM PARÇA DÖKÜMÜ

TEI’nin yürütmekte olduğu TS1400 Turboşaft Motoru ve diğer milli motor projelerinde kullanılabilecek titanyum parçalarının dökülmesi konusundaki yerli tedarikçi olan Gür Metal, aynı zamanda söz konusu motor projelerinin türbin palelerinin tek kristal ve yönlendirilmiş katılaşma ile dökümünde ve büyük çaplı türbin parçalarının nikel bazlı süperalaşımlar kullanılarak polikristal olarak dökümünde Tübitak MAM ile birlikte ülkemizdeki tek tedarikçi durumunda.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Kritik motor parçalarının üretimi için vakum hassas döküm teknolojisine sahip Gür Metal firmasının % 51’lik hissesinin satın alınması ile TEI ihtiyaç duyduğu hassas döküm motor parçalarını yerli olarak üretebilme ve tedarik edebilme avantajına sahip oldu.

Kaynak: Kokpit Aero (http://www.kokpit.aero/tei-gur-metal-yuzde-52-hisse)
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: Yasharp - 16 Mart 2020, Pazartesi - 16:16
TEI, Gür Metal'i Satın Alıyor

(http://www.c4defence.com/ImageM/43e51acf-d87d-405b-872b-6cc144628e0f.jpg)

Eskişehir’de kurulu Tusaş Motor San. AŞ (TEI)  Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ (Gür Metal) ile Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin (Gürtek Metal) yüzde 51 hisselerini satın alıyor. Firmalar, Tusaş Motor San. AŞ'ye (TEI) devredilme işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, demir çelik ve diğer metaller sektöründe faaliyet gösteren Gür Metal ve Gürtek Metal'in yüzde 51 hisselerinin, TEI'ye devredilmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

http://www.c4defence.com/Gundem/tei-gur-metal-i-satin-aliyor/7176/1
Bu resimi c4 Defense den almışlar. Ancak bu tekstil fabrikası resmî. İplik eğirme makinelerinin resmî. Hangi akıla hizmet bunu koymuş c4defence metal döküm fabrikası resmî diye. Milletin zekasıyla dalga mı geçiyor?
Başlık: Ynt: TUSAŞ-TEİ
Gönderen: Caner Çetin - 21 Mart 2020, Cumartesi - 20:48
TEI, Gür Metal'i Satın Alıyor

(http://www.c4defence.com/ImageM/43e51acf-d87d-405b-872b-6cc144628e0f.jpg)

Eskişehir’de kurulu Tusaş Motor San. AŞ (TEI)  Gür Metal Hassas Döküm San. ve Tic. AŞ (Gür Metal) ile Gürtek Metal San. ve Tic. AŞ'nin (Gürtek Metal) yüzde 51 hisselerini satın alıyor. Firmalar, Tusaş Motor San. AŞ'ye (TEI) devredilme işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, demir çelik ve diğer metaller sektöründe faaliyet gösteren Gür Metal ve Gürtek Metal'in yüzde 51 hisselerinin, TEI'ye devredilmesi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

http://www.c4defence.com/Gundem/tei-gur-metal-i-satin-aliyor/7176/1
Bu resimi c4 Defense den almışlar. Ancak bu tekstil fabrikası resmî. İplik eğirme makinelerinin resmî. Hangi akıla hizmet bunu koymuş c4defence metal döküm fabrikası resmî diye. Milletin zekasıyla dalga mı geçiyor?

Çok güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Benim aklım şu an bir şaşı oldu.